mediPRÁVNIK chráni už 1921 ambulancií a lekární.

Formulár žiadosti o poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie


Interná smernica (ambulancia)
Cieľom dokumentu je zabezpečiť, aby ste o žiadateľovi o výpis mali všetky potrebné informácie, na základe ktorých ste schopný určiť, či sa jedná o osobu, ktorej ste povinný výpis poskytnúť. V žiadosti sú upravené aj otázky určenia spôsobu doručenia výpisu, poučenie o povinnostiach osoby, ktorá o výpis žiada a odkaz na poplatok za poskytnutie výpisu. V prípade, ak Vás niekto žiada o výpis, odkážte ho na tento formulár (napr. ho zverejnite na svojom webe), aby svoju žiadosť vyplnil priamo do neho. Žiadosť si následne archivujte v zdravotnej dokumentácii pacienta, ktorého sa výpis týkal.
 • Dátum aktualizácie:
  27.10.2022
 • Dátum revízie:
  27.10.2022
 • Typ dokumentu:
  Interná smernica (ambulancia)
 • Špecializácia:
  všetky ambulancie

So službou Ambulancia na kľúč ušetríte 120 € s DPH.

Kúpiť dokument za 120 €
alebo
zdarma v balíku Ambulancia na kľúč
od 19 € / mesačne