mediPRÁVNIK chráni už 1803 ambulancií a lekární.

Odmeňovanie lekárov za poskytovanie ambulantnej pohotovostnej služby

Mgr. Michal Novák   |   22.7.2019

Novinky v oblasti poskytovania ambulantnej pohotovosti sú v platnosti od minulého roka, no aj napriek tomu je služba na pohotovosti stále aktuálnou témou. Ako sú odmeňovaní lekári, ktorí poskytujú ambulantnú pohotovostnú službu. Oplatí sa lekárom s organizátorom dohodnúť? Ako sú odmeňovaní lekári poskytujúci ambulantnú pohotovostnú službu, ktorí sú v pracovnom pomere s organizátorom a ako lekári poskytujúci pohotovosť ako spoločnosť s ručením obmedzeným?

Ambulantná pohotovostná služba definuje zákon o zdravotnej starostlivosti ako zdravotnú starostlivosť, ktorou sa zabezpečuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti v rozsahu poskytovania všeobecnej ambulantnej starostlivosti pri náhlej zmene zdravotného stavu osoby, ktorá bezprostredne neohrozuje jej život alebo bezprostredne neohrozuje niektorú zo základných životných funkcií. Problematiku poskytovania ambulantnej pohotovostnej služby už ale upravuje zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Lekár v pracovnoprávnom vzťahu k organizátorovi

Ak ste ako lekár v pracovnoprávnom vzťahu s organizátorom pohotovosti patrí vám mzda vo výške dvanásť eur za hodinu odslúženej pohotovosti. Táto výška je zákonom stanovená ako minimálna, preto si s vami organizátor môže dohodnúť aj vyššiu hodinovú mzdu. Ako zamestnanec organizátora máte taktiež nárok na mzdové zvýhodnenia (príplatky). Príplatky vám patria za prácu vykonávanú v sobotu, nedeľu a za prácu vo sviatok. Celý vzťah medzi lekárom a organizátorom sa bude riadiť ustanoveniami zákonníka práce. Lekár počas výkonu služby nesmie opustiť miesto prevádzkovania pohotovosti.

Výška príplatkov

Za prácu v sobotu patrí zamestnancovi popri mzde mzdové zvýhodnenie za každú odpracovanú hodinu najmenej päťdesiat percent minimálnej mzdy za hodinu. Ak pracujete v nedeľu máte popri mzde nárok, za každú odpracovanú hodinu, na mzdové zvýhodnenie najmenej sto percent minimálnej mzdy za hodinu. Mzdové zvýhodnenie sto percent z priemerného zárobku  patrí zamestnancovi ak vykonáva pracú vo sviatok.

Lekár ako spoločnosť s ručením obmedzeným

Poskytovať ambulantnú pohotovostnú službu môžete pre organizátora aj v prípade, ak poskytujete zdravotnú starostlivosť prostredníctvom právnickej osoby. Najčastejšie pôjde o spoločnosti s ručením obmedzeným. V takomto prípade, ak chcete slúžiť dobrovoľne, uzatvoríte s organizátorom zmluvu podľa obchodného zákonníka a budete mu za vaše služby vystavovať faktúru. Faktúru organizátorovi vystavíte na vaše celkové mzdové náklady na mzdu. Za jednu hodinu odslúženú na pohotovosti to teda bude suma vo výške celkových mzdových nákladov, teda vo výške superhrubej mzdy. Pri sume dvanásť eur za hodinu v čistom budete organizátorovi fakturovať sumu približne šestnásť eur. Keďže spoločnosť s ručením obmedzeným vykonáva ambulantnú pohotovostnú službu prostredníctvom lekára, ktorý je zamestnanec spoločnosti, patria takémuto lekárovi aj príplatky za prácu v sobotu, v nedeľu a prácu vo sviatok. Celý tento vzťah medzi poskytovateľom ambulantnej pohotovosti (spoločnosťou s ručením obmedzeným) a organizátorom sa bude riadiť ustanoveniami obchodného zákonníka.

Náklad na lekára, ktorý slúži v rámci pohotovosti bude stáť organizátora rovnako, ak s ním uzatvorí pracovný pomer, a rovnako aj keď s lekárom uzatvorí zmluvu podľa obchodného zákonníka.

Čo ak ma organizátor neoslovil, ale chcem slúžiť na pohotovosti

Ak vás organizátor pohotovosti neoslovil s požiadavkou do služby, je možné že zabezpečil fungovanie ambulantnej pohotovostnej služby vo vlastnej réžii, a ďalších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti momentálne nepotrebuje. Ak by ste mali záujem slúžiť dobrovoľne, kontaktujte organizátora pohotovosti vo vašej oblasti.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná iba pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK ambulancia sa dozviete, aká odmena patrí lekárovi, ktorý slúži v rámci ambulantnej pohotovostnej služby nedobrovoľne, či má takýto lekár nárok aj na vyššiu odmenu, aká sankcia hrozí lekárovi, ak nenastúpi do služby podľa rozpisu a mnoho ďalšieho.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 2091)