Mediprávnik chráni už 637 ambulancií a lekární.

Novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov

Mgr. Michal Novák   |   31.10.2019

Účelom novely zákona je precizovať základný pojem európskej referenčnej ceny lieku. Taktiež bude možné pravidelne vykonávať zmeny v Zozname zdravotníckych pomôcok na mieru, čo doteraz nebolo možné a umožniť aplikovať zmeny v Zozname zdravotníckych pomôcok na mieru.

Cieľom novely zákona je to, aby verejné prostriedky, s ktorými hospodária zdravotné poisťovne, postačovali na úhradu liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín a zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia.

Týmito opatreniami má dôjsť k dlhodobej udržateľnosti systému verejného zdravotného poistenia z verejných zdrojov.

Niektoré ustanovenia novelizovaného znenia nadobúdajú účinnosť už 1. novembra 2019.