Mediprávnik chráni už 637 ambulancií a lekární.

Nové opatrenie, ktorým sa ustanovujú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby

Mgr. Miriam Tipánová   |   13.6.2019

Ministerstvo zdravotníctva vydalo opatrenie zo 7. júna 2019 č. 07252-2019-OL, ktorým sa ustanovujú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby.

Opatrenie obsahuje prílohu, v ktorej sa uvádzajú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby.

Účinnosť nadobúda od 12. júna 2019.

Informácia o online dostupnosti opatrenia

Opatrenie nájdete na webovom sídle slov-lex v registri opatrení: https://www.slov-lex.sk/chronologicky-register-opatreni/SK/OP/2019/.

Definovaný pojem ambulancia dopravnej zdravotnej služby

Taktiež ministerstvo zdravotníctva okrem opatrenia vydalo aj vyhlášku č. 163/2019 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška, ktorá ustanovuje určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení.  Nadobúda účinnosť od 12. júna 2019.

Vyhláška č. 163/2019 Z. z. definuje pojem ambulancia dopravnej zdravotnej služby. Podľa uvedenej vyhlášky: „Ambulancia dopravnej zdravotnej služby je vozidlo osobitne upravené a vybavené na prepravu osoby na účely poskytnutia zdravotnej starostlivosti do zdravotníckeho zariadenia alebo medzi zdravotníckymi zariadeniami alebo po poskytnutí zdravotnej starostlivosti zo zdravotníckeho zariadenia. Súčasťou prepravy je aj poskytovanie asistencie, ak to zdravotný stav osoby vyžaduje, alebo sprievodu tejto osobe na základe žiadanky na prepravu osoby vystavenej poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.“

Informácia o online dostupnosti

Vyhlášku nájdete na webovom sídle: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/163/20190612.

(Počet prečítaní: 528)