Mediprávnik chráni už 509 ambulancií a lekární.

Niekoľko úvah k emergentnému systému objednávania liekov

Mgr. Michal Novák  8.8.2019

Problematiku emergentného systému, alebo systému na mimoriadne objednávanie liekov upravuje zákon o liekoch. Aj keď informačný systém na mimoriadne objednávanie liekov bol do našej právnej úpravy zavedený novelou zákona o liekoch ešte v apríli roku 2017. Postupnou novelizáciou sa niektoré aplikačné problémy podarilo odstrániť, no stále sa vynárajú otázky, ktoré vznikajú v praktickej rovine, priamo v lekárni.

Prostredníctvom informačného systému na mimoriadne objednávanie liekov lekáreň pre pacienta objedná kategorizovaný liek u držiteľa registrácie humánneho lieku, ak ho nie je možné zabezpečiť od držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov štandardnou cestou. Tento systému musí mať vytvorené každý držiteľ registrácie a musí byť pre lekárne dostupný online (odkazy stránok na jednotlivé systémy sú uvedené na webovom sídle ministerstva zdravotníctva: ISMOL - Informačný systém na mimoriadne objednávanie liekov). Ide o akýsi rýchly systém dodania liekov objednaných cez internet.

Hneď na úvod je potrebné povedať, že lekáreň má povinnosť, nie možnosť zabezpečiť na dodanie humánnych liekov cez tento systém. Objednanie sa uskutoční na základe lekárskeho predpisu a vzťahuje sa len na humánne lieky, ktoré sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov. Objednávanie cez tento systém sa nevzťahuje na recepty ktoré sú označené poznámkou „hradí pacient“.

Lehoty na dodanie lieku

Postupnou novelizáciou zákona o liekoch v oblasti mimoriadneho objednávania liekov bola odstránená prílišná tvrdosť zákona, ktorá upravila lehoty v ktorých sa musí dostať liek od držiteľa registrácie k pacientovi. Platí povinnosť, že od momentu objednania lieku prostredníctvom emergentného systému do momentu vydania pacientovi nesmie uplynúť viac ako 48 hodín, respektíve 72 hodín v prípade, ak posledný deň lehoty pripadne na nedeľu. Lehotám sa bližšie venoval článok s názvom „ISMOL – lekárne sú flexibilnejšie pri výdaji liekov len naoko“, ktorý si môžete prečítať tu: ISMOL – lekárne sú flexibilnejšie pri výdaji liekov len naoko.

V prípade výpadku informačného systému  na mimoriadne objednávanie liekov môže uskutočňovať objednávky humánnych liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov od držiteľa ich registrácie inou preukázateľnou formou.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná iba pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK lekáreň sa dozviete, aké sankcie vám hrozia v prípade nesplnenia niektorých povinností, čo v prípade, ak máte u distribútora liekov dlh a niekoľko úvah o tom, či môžete mimoriadne objednaný liek vydať aj inému pacientovi, ako tomu, pre ktorého bol objednaný.

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK lekáreň

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame