mediPRÁVNIK chráni už 1862 ambulancií a lekární.

Nový dokument pre ambulancie - Poučenie a informovaný súhlas pacienta s liečbou neregistrovaným liekom Fabiflu 200 mg

Mgr. Lenka Kavarniková   |   1.4.2021

Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu na Slovensku, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vo väčšej miere reflektuje na potrebu účinnej liečby ochorenia COVID-19. Preto vydáva povolenia na terapeutické použitie neregistrovaných liekov, ktoré majú pacientom pomôcť v presne určených indikáciách súvisiacich s ochorením COVID-19.

Povolenie na terapeutické použitie získal od Ministerstva zdravotníctva aj liek Fabiflu 200 mg filmom obalené tablety v indikácii podozrenie alebo potvrdená infekcia COVID-19. Pre použitie neregistrovaného lieku je ale potrebné pacienta vopred poučiť a získať od neho písomný informovaný súhlas s použitím lieku. Práve v súvislosti s týmto neregistrovaným liekom sme pre Vás pripravili dokument - Poučenie a informovaný súhlas pacienta s liečbou neregistrovaným liekom Fabiflu 200 mg filmom obalené tablety. Tento dokument si môžete stiahnuť zadarmo na tomto odkaze:

https://www.medipravnik.sk/dokumenty/samostatne-dokumenty/poucenie-a-informovany-suhlas-pacienta-s-liecbou-neregistrovanym-liekom-fabiflu-200-mg-filmom-obalene-tablety-140/

Téme informovaného súhlasu sme sa už venovali v jednom z našich článkov:

Prečítajte si tiež článok
Realizácia zdravotného výkonu v ambulancii je sprevádzaná povinnosťou zdravotníckeho pracovníka riadne a preukázateľne poučiť pacienta o tomto výkone. Podávanie lieku nie je...
23.3.2021

(Počet prečítaní: 1106)