mediPRÁVNIK chráni už 1798 ambulancií a lekární.

Môže si pacient nahrávať lekára pri vyšetrení?

JUDr. Ivan Humenik, PhD., Mgr. Katarína Uhrinová   |   25.10.2023

Čo ak si pacient chce vyhotoviť záznam z vyšetrenia? Potrebuje na to súhlas lekára, alebo si ho môže vyhotoviť aj bez jeho súhlasu? Čo robiť, v prípade že s vyhotovením súhlasu lekár nesúhlasí a napriek tomu tak pacient urobí? Môžete v takom prípade lekár odmietnuť poskytnúť zdravotnú starostlivosť. Môže lekár vyhotoviť audiovizuálny alebo zvukový záznam z vyšetrenia? V prvej časti pripraveného seriálu sa budeme primárne venovať, tomu, čo robiť v prípade, ak si pacient nahrá lekára bez jeho súhlasu.
 

Možno ste sa už pri výkone svojho povolania stretli s pacientom, ktorý si chcel priebeh vyšetrenia zaznamenať, či už prostredníctvom zvukového záznamu alebo video záznamu, prípadne vyhotovením snímok. V tom lepšom prípade si pacient vyžiadal súhlas na vyhotovenie záznamu, v tom horšom to urobil bez súhlasu a možno aj bez vášho vedomia. 
 
Pokiaľ si pacient od lekára vopred vyžiadal súhlas na vyhotovenie záznamu ide o ten lepší prípad. Takýto postup je v súlade zo zákonom, nakoľko v zmysle občianskeho zákonníka platí, že (cit.): „písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením.“
 
Uvedené značí, že s lekárovým výslovným súhlasom môže pacient vyhotoviť audiovizuálne, obrazové alebo zvukové nahrávky. Je však dôležité upozorniť na skutočnosť, že dôležitým je nielen moment vyhotovenia záznamu, ale aj spôsob jeho plánovaného použitia. Dá sa povedať, že dokázanie legitimity pre použitie záznamu bude na pleciach pacienta a je v jeho záujme, aby si plánované použitie s lekárom ošetril.
 

  • Vyhotovenie záznamu – pod týmto pojmom je potrebné rozumieť akékoľvek nahrávanie skutočnosti znázorňujúce osobnostné prejavy fyzickej osoby. Osobnostnými prejavmi fyzických osôb sú ich tvár, hlasový prejav, meno, priezvisko, a pod.
  • Použitie záznamu – pod týmto pojmom je potrebné rozumieť používanie vyhotoveného záznamu na iné ako súkromné účely, napr. zverejňovanie vyhotovených záznamov na sociálnych sieťach, internete a pod.  

Ak lekár chce zabezpečiť, aby vyhotovená snímka alebo záznam boli použité spôsobom ktorý si neželá, odporúčame udeliť súhlas na vyhotovenie a použitie písomne a špecifikovať akým konkrétnym spôsobom ho môže pacient použiť. Tieto situácie nemusia byť pritiahnuté za vlasy. Viacerí naši klienti sa už stretli s požiadavkou pacienta nahrať si odporúčanie lekára vo vzťahu k liečebnému režimu, alebo s požiadavkou nahrávky rehabilitačných cvičení na ktorej je zaznamenaný aj samotný zdravotnícky pracovník a jeho prejav. Podobná situácia môže nastať aj pri telemedicínskych konzultáciách, pri ktorých sa nedá vylúčiť, že pacient vyhotoví záznam obrazovky
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete čo robiť, v prípade že pacient nahrá lekára bez jeho súhlasu? 

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 417)