mediPRÁVNIK chráni už 1919 ambulancií a lekární.

Navrhuje sa, aby zdravotnú spôsobilosť dieťaťa pre účasť na zotavovacích podujatiach potvrdzoval zákonný zástupca a nie pediater

Mgr. Lenka Kavarniková   |   7.9.2023

V prípade, ak sa dieťa má zúčastniť na zotavovacom podujatí, vyžaduje sa z hľadiska platnej právnej úpravy, aby malo potvrdenie od pediatra o tom, že je zdravotne spôsobilé. Do pripomienkového konania bol predložený návrh na zmenu vyhlášky o zotavovacích podujatiach (vyhláška MZ SR č. 526/2007 Z.z.), ktorá má priniesť zníženie administratívnej záťaže pre pediatrov spočívajúce v tom, že zdravotnú spôsobilosť bude potvrdzovať v prípade účasti dieťaťa na zotavovacom podujatí zákonný zástupca dieťaťa a nie pediater. Poďme ale pekne po poriadku.

ČO SÚ TO ZOTAVOVACIE PODUJATIA?
 
Deti sa môžu zúčastňovať na rôznych zotavovacích podujatiach. Zotavovacím podujatím sa vo všeobecnosti rozumie organizovaný pobyt najmenej piatich detí a mládeže do 18 rokov veku na čas dlhší ako štyri dni, ktorého účelom je rekreácia detí a mládeže, posilnenie ich zdravia a zvýšenie ich telesnej zdatnosti. Takto vymedzuje zotavovacie podujatie zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (z. č. 355/2007 Z.z.) v § 25 ods. 1. Medzi zotavovacie podujatia sa zaraďuje napríklad aj škola v prírode, ktorá sa organizuje v rámci školského roka.
 
AKÉ PODMIENKY MUSÍ SPĹŇAŤ DIEŤA, ABY SA MOHLO ZÚČASTNIŤ ZOTAVOVACIEHO PODUJATIA?
 
Zotavovacieho podujatia sa môže dieťa zúčastniť len v prípade, ak spĺňa podmienky stanovené vyhláškou o zotavovacích podujatiach, a to (§4 ods. 1 vyhlášky o zotavovacích podujatiach):

  • musí byť zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve aj s ohľadom na charakter zotavovacieho podujatia,
  • nemôže prejavovať príznaky akútneho ochorenia a
  • nesmie mať nariadené karanténne opatrenie, alebo počas 14 dní predchádzajúcich odchodu na zotavovacie podujatie nesmie prísť do kontaktu s osobou chorou na prenosné ochorenie alebo osobou podozrivou z nákazy prenosným ochorením.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete o tom kto potvrdzuje splnenie jednotlivých podmienok pre účasť dieťaťa na zotavovacom podujatí. Pozrieme sa aj na to, aké zmeny by mali nastať vo vzťahu k potvrdzovaniu splnenia jednotlivých podmienok.
 

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 397)