mediPRÁVNIK chráni už 1803 ambulancií a lekární.

Lekárne a ambulancie pripravte sa na nové hygienické opatrenia

Mgr. Ján Pavlík   |   26.1.2021

S účinnosťou od 27. januára vstupujú do platnosti nové opatrenia Úradu verejného zdravotníctva. Vydané opatrenia stanovujú prevádzkovateľom zariadení plnenie povinnosti týkajúcich sa hygienických opatrení, ako aj režimu vstupu zákazníkov a dokonca aj zamestnancov do priestorov prevádzok. V nasledujúcich riadkoch Vám preto prinášame prehľad o tom, aké hygienické opatrenia je potrebné dodržiavať a či bude potrebné požadovať od zákazníkov alebo zamestnancov potvrdenie o negatívnom teste na ochorenie COVID-19.

Podľa vydanej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva sa lekárne považujú za prevádzky, ktoré nie sú povinne zatvorené, ale naďalej poskytujú svoje služby zákazníkom za rešpektovania hygienických opatrení. Lekárne sa tak v súčasnosti nachádzajú v situácií, kedy musia v rámci výkonu svojej každodennej činnosti myslieť na aplikáciu opatrení, ktoré majú za cieľ zamedziť šíreniu nebezpečného ľudského ochorenia COVID-19.

Z tohto dôvodu sú lekárne sú povinné si splniť nasledujúce hygienické opatrenia a ktorých nedodržanie môže pre lekáreň znamenať vznik rizika udelenia pokuty až do výšky 20.000 eur:

a) vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami, rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,

b) pri vchode do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

c) na všetky vstupy do priestorov lekárne viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,

d) vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok (na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom),

e) zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m (uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti),

f) počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov (to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby)

VÝNIMKA PRE LEKÁRNE

V súvislosti s predĺženým núdzovým stavom a zákazom vychádzania Úrad verejného zdravotníctva zaviedol povinnosť pre všetkých prevádzkovateľov zariadení v období od 27. januára 2021 05:00 hod. do uplynutia 2. februára 2021 z dôvodu ochrany života a zdravia, zakázať vstup osobám, na ktoré sa nevzťahuje žiadna výnimka do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok.

Výnimka sa napríklad bude vzťahovať na osoby, ktoré sa preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu.

Avšak pozor, výnimka zo zákazu vstupu sa vzťahuje aj na osoby, ktoré potrebujú poskytnutie lekárenskej starostlivosti.  To znamená, že do lekárne po 27. januári budú môcť vstúpiť za rešpektovania všetkých hygienických opatrení (uvedené vyššie) všetky osoby, ktoré ju navštívia za účelom potreby lekárenskej starostlivosti. Z praktickej stránky to znamená, že poskytovatelia lekárenskej starostlivosti nebudú v prípade zákazníka, ktorý navštívil prevádzku lekárne za účelom vyhľadanie lekárenskej starostlivosti, povinní kontrolovať či osoba spĺňa nejakú z výnimiek  pre vstup do prevádzky, napríklad či má potvrdenie o negatívnom výsledku antigénového testu.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete, či od 27. januára budú môcť vstupovať zamestnanci lekárne alebo ambulancie na pracovisko bez predloženia dokladu o negatívnom teste na ochorenie COVID-19.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 963)