mediPRÁVNIK chráni už 1919 ambulancií a lekární.

Gastrolístky pre zamestnancov už iba ako jedna z možností - zmena zákonníka práce od 1. marca 2021

JUDr. Daniela Lamačková, PhD.   |   26.2.2021

Od 1. marca nadobudne účinnosť novela Zákonníka práce z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Novela okrem iného umožní zamestnancom vybrať si medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie. Táto právna úprava sa vzťahuje aj na lekárne a ambulancie, ktoré sú v pozícii zamestnávateľa.

Od 1. marca nastavajú zmeny v zabezpečovaní stravovania zamestnancov. Podľa § 152 ods. 7 ZP sa ustanovuje možnosť výberu zamestnancov medzi stravovacou poukážkou (tzv. gastrolístok) a finančným príspevkom na stravovanie, ktorý má byť účelovo viazaný na stravovanie.

Takáto možnosť sa však bude vzťahovať iba na zamestnancov, v prípade ktorých zamestnávateľ nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v inom (zmluvnom) stravovacom zariadení, pretože buď tak nemôže spraviť alebo podmienky u zamestnávateľa umožňujú väčšiu flexibilitu.

VÝNIMKY Z MOŽNOSTI VOĽBY

Zároveň ostávajú v platnosti výnimky z možnosti voľby tam, kde bol aj doteraz uplatňovaný výlučne finančný príspevok na stravovanie. Vo všeobecnosti ide o prípady ak:

  • podmienky výkonu práce na pracovisku vylučujú zabezpečiť zamestnancom stravovanie zo strany zamestnávateľa;
  • zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení;
  • zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom;
  • v prípade zamestnanca, ktorý vykonáva domácku prácu alebo teleprácu a zamestnávateľ mu nezabezpečí stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v inom (zmluvnom) stravovacom zariadení, alebo ak by stravovanie bolo v rozpore s povahou vykonávanej domáckej práce alebo telepráce. (§ 152 ods. 6 ZP)

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini (sekcia ambulancia alebo sekcia ambulancia aj lekáreň), Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete, či existuje časové obmedzenie výberu medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanie zo strany zamestnanca, aké sú oprávnenia zamestnávateľa pri realizácii tohto výberu, aká je výška finančného príspevku na stravovanie a dokedy sú zamestnávatelia povinní zmeny uskutočniť. 

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 874)