mediPRÁVNIK chráni už 1955 ambulancií a lekární.

Čo prinesie rok 2023 pre poskytovateľov lekárenskej starostlivosti?

Mgr. Lenka Kavarniková, JUDr. Ivan Humeník, PhD.   |   12.1.2023

Tak ako rok 2022, aj rok 2023 bude pre poskytovateľov lekárenskej starostlivosti znamenať legislatívne zmeny, ktoré ich ovplyvnia v činnosti. Významnú úlohu v právnych zmenách bude zohrávať návrh novely zákona o liekoch (z. č. 362/2011 Z.z.), ktorý bol predložený do pripomienkového konania koncom októbra roka 2022. Po jeho schválení sa dotkne aj poskytovateľov lekárenskej starostlivosti.

Pozn. autorov: Úvodom je potrebné poukázať na to, že jednotlivé legislatívne zmeny, na ktoré v tomto článku poukazujeme, sú aktuálne v rovine návrhov, ktorých prijatie závisí od priebehu legislatívneho procesu, schválenia parlamentom a podpisu prezidentkou Slovenskej republiky. Nižšie špecifikované návrhy zmien môžu byť schválené v takej podobe, ako boli predložené do pripomienkového konania, alebo v pozmenenej podobe. To, v akej podobe nadobudnú legislatívne návrhy účinnosť, bude jasné až vo výsledku legislatívneho procesu. Podľa návrhu by mali nadobudnúť účinnosť od 1. marca 2023 s výnimkou očkovania v lekárňach, ktoré by malo nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2024.

OČKOVANIE V LEKÁRŇACH
 
Zavedenie očkovania v lekárňach sa práve s ohľadom na celosvetovú pandémiu ochorenia COVID-19 ukázalo ako téma, nad ktorou je určite potrebné začať uvažovať. Pandémia jednoznačne poukázala na potrebu a výhody realizácie očkovania priamo v lekárňach, ktoré by pre pacientov zabezpečovali v mnohých smeroch rýchly a jednoduchší prístup k očkovaniu. S ohľadom na to pripravil rezort zdravotníctva návrh novely zákona o liekoch (z. č. 362/2011 Z.z.), ktorým by sa malo zaviesť očkovanie v lekárňach.
 
Očkovanie priamo v lekárňach sa v rámci legislatívneho návrhu navrhuje zakomponovať do zákona o liekoch ako jedna z činností lekárenskej starostlivosti (do § 20 ods. 1 zákona o liekoch). Pokiaľ dôjde k schváleniu navrhovaných zmien, návrhy týkajúce sa očkovania v lekárňach by mali byť účinné až od 1. januára 2024.
 
Aj keď samotné očkovanie v lekárňach by malo byť realizovateľné od januára 2024, je potrebné túto tému spomínať už teraz, pretože, ak dôjde k schváleniu navrhovanej novely zákona o liekoch, budú sa musieť lekárne pripraviť na zabezpečenie očkovania. To bude dôležité najmä s ohľadom na odborné zabezpečovanie očkovania v lekárňach, pretože základnou povinnosťou lekárne v prípade výkonu očkovania priamo v lekárni bude zabezpečenie jeho výkone odborne spôsobilou osobou. Touto osobou bude farmaceut, ktorý bude mať certifikát v certifikovanej pracovnej činnosti. Certifikovaná činnosť bude doplnená do nariadenia vlády č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania (do prílohy č. 3, časť C, písm. c) bude doplnený ďalší bod č. 5). V rámci navrhovanej právnej úpravy by mala byť táto certifikovaná činnosť označená ako „Očkovanie dospelých osôb farmaceutmi vakcínou aplikovanou intramuskulárne alebo subkutánne“.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Lekáreň, Lekáreň na kľúč, Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete o tom, ako by mala novela zákona o liekoch ovplyvniť internetový výdaj liekov poskytovateľmi lekárenskej starostlivosti.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 630)