mediPRÁVNIK chráni už 1570 ambulancií a lekární.

Čo znamenal rok 2022 pre poskytovateľov lekárenskej starostlivosti z pohľadu zmien v legislatíve? – 1. časť

Mgr. Lenka Kavarniková   |   15.12.2022

Samotná činnosť poskytovateľov lekárenskej starostlivosti je každoročne ovplyvňovaná legislatívnymi zmenami. Ani rok 2022 nebol výnimkou a priniesol pre poskytovateľov lekárenskej starostlivosti viacero noviniek. Aby vám nič neušlo, prinášame vám prehľad najvýznamnejších zmien legislatívy v oblasti zdravotníctva, ktoré sa dotkli poskytovateľov lekárenskej starostlivosti v roku 2022.

NULOVÉ DOPLATKY ZA LIEKY PRE DÔCHODCOV
 
Národná rada ešte vo februári 2021 schválila nulové doplatky za lieky/zdravotnícke pomôcky/dietetické potraviny pre deti do 6 rokov a tiež pre dôchodcov. Vo vzťahu k deťom do 6 rokov sa nulové doplatky uplatňujú už od apríla 2021, ale vo vzťahu k dôchodcom sa začali uplatňovať až od januára 2022. Pri oboch skupinách pacientov sa však nulový doplatok uplatní len, ak si poistenec vyberie najlacnejší náhradný liek. Ak si poistenec vyberie liek, vo vzťahu ku ktorému existuje lacnejší náhradný liek, jeho doplatok nebude nulový, ale bude vo výške rozdielu medzi doplatkom za liek, ktorý sa poistencovi vydáva a doplatkom za najlacnejší náhradný liek. Pojem „nulové doplatky“ je tak potrebné určite brať s rezervou a vždy je potrebné posudzovať oprávnenosť nároku poistenca na nulový doplatok za liek.

V prípade detí sú podmienky jasné. Dieťa má nárok na nulové doplatky za lieky, ak je vo veku do 6 rokov a v lekárni mu bude vydaný najlacnejší náhradný liek. Pri deťoch teda postačuje preukázať vek preukazom poistenca, resp. občianskym preukazom. Pri dôchodcoch sa však skúma viacero podmienok, ktoré ovplyvňujú ich nárok na nulové doplatky za lieky.
 
Nárok na nulové doplatky sa uplatňuje vo vzťahu k týmto skupinám poistencov (mimo detí do 6 rokov):

  • držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
  • poberateľ invalidného dôchodku,
  • poberateľ starobného dôchodku, výsluhového dôchodku,
  • ten, kto dovŕšil dôchodkový vek, ale nevznikol mu nárok na starobný dôchodok alebo
  • poberateľ predčasného starobného dôchodku a nevznikol mu nárok na starobný dôchodok. 

Týmto osobám nestačí preukázať, že sú poberateľmi príslušného dôchodku alebo osobou ťažko zdravotne postihnutou vzhľadom na to, že ako ďalšie kritérium sa pre posudzovanie ich nároku na nulové doplatky za lieky zaviedla výška ich príjmu. Tá ovplyvňuje oprávnenosť nároku na nulové doplatky. Svoj príjem nebude preukazovať poistenec pri výdaji lieku a zároveň nebude výšku príjmu skúmať ani lekáreň. Za účelom toho, aby lekáreň vedela zistiť, či daný poistenec má nárok na nulové doplatky, sa zaviedol systém, v rámci ktorého  priamo zdravotné poisťovne vedú zoznam poistencov, ktorí majú nárok na nulové doplatky za lieky. Zoznam bude vedený v elektronickej podobe a sprístupňovaný lekárňam. Zdravotná poisťovňa bude zoznam aktualizovať najmenej raz mesačne k 20. dňu kalendárneho mesiaca.

Prečítajte si tiež článok
Národná rada ešte vo februári 2021 schválila nulové doplatky za lieky/zdravotnícke pomôcky/dietetické potraviny pre deti do 6 rokov a tiež pre dôchodcov. Vo vzťahu k deťom do 6 rokov...
5.1.2022
 

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Lekáreň, Lekáreň na kľúč, Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete o zmenách vo vzťahu k odbornému zabezpečovaniu lekární a tiež čo znamená zálohovanie obalov nápojov pre lekárne.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac