mediPRÁVNIK chráni už 1921 ambulancií a lekární.

Chystáte sa zmeniť zdravotnú poisťovňu? Na tieto veci si dávajte pozor!

Mgr. Katarína Uhrinová   |   14.7.2023

Téme prepoisťovania (zmene zdravotnej poisťovne) sme sa rozhodli venovať, nakoľko pomaly sa opäť blíži termín, kedy poistenci začnú zvažovať, či nechcú zmeniť svoju zdravotnú poisťovňu. Pričom v každom prepoisťovacom období musí ÚDZS riešiť podnety od poistencov, ktorým bola zmenená zdravotná poisťovňa, avšak podľa ich vyjadrení oni túto zmenu nevykonali. Riešenie tohto problému priniesla novela zákona o zdravotnom poistení (z. č. 580/2004 Z. z.).

Čo viedlo zákonodarcu k prijatiu predmetnej úpravy?
 
V každom prepoisťovacom období musí Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) riešiť podnety zo strany poistencov, ktorým bola zmenená zdravotná poisťovňa, avšak podľa vyjadrení poistencov oni túto zmenu nevykonali.
 
Z vyjadrení ÚDZS je zjavné, že riešenie týchto podnetov je komplikované, najmä s ohľadom na skutočnosť, že proces zmeny zdravotnej poisťovne sa už začal a boli v ňom vykonané viaceré kroky. V konečnom dôsledku je postihnutým vždy poistenec, ktorý musí riešiť túto situáciu s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, následné musí dokazovať podvodné konanie zo strany neznámeho páchateľa, prípadne skúmať pravosť podpisu.
 
Podľa dôvodovej správy sa „preto sa javí účelné a správne zaviesť do procesu prepoisťovania pravidlá, ktoré podobné podvodné jednanie s cieľom finančného profitu (podávanie podvodných prihlášok s cieľom získania odmeny za získanie nových poistencov) obmedzia na čo možno najnižšiu mieru.“ Zároveň je možné sa domnievať, že jedným z dôvodov pre zmenu právnej úpravy bola aj snaha predchádzať vytváraniu neprimeranej administratívnej záťaže pre ÚDZS.
 
V snahe predchádzať predmetnej podvodnej činnosti, boli do zákona zavedené viaceré opatrenia. Predovšetkým ide o nasledovné opatrenia:

  • Prihláška, ktorá nie je podávaná osobne (priamo na pobočke zdravotnej poisťovne) musí obsahovať náležitostí stanovené zákonom - predovšetkým overenie podpisu poistenca
  • Jasné a presné stanovenie pravidiel pre späťvzatie prihlášky,
  • Riešenie podávania prihlášok za maloletých, ktorí sú rozhodnutím súdu zverení do starostlivosti inému subjektu
  • Zavedenie povinnej výmeny údajov pri zmene poisťovne medzi zdravotnými poisťovňami a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete o tom, aké náležitostí musí obsahovať prihláška pre zmenu zdravotnej poisťovne, čo je to späťvzatie prihlášky, a ako to funguje, ako aj to, ako sa zabezpečí ochrana pred podvodnou činnosťou.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 360)