Mediprávnik chráni už 641 ambulancií a lekární.

Ambulancia musí informovať pacientov o tom, s ktorými zdravotnými poisťovňami ma uzavretú zmluvu

redakcia medipravnik.sk   |   12.8.2019

Každá ambulancia, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť vie, že zákon rozlišuje medzi zmluvným a nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Poskytovatelia, ktorí majú uzavretú zmluvu so zdravotnou poisťovňou, majú špeciálnu povinnosť a síce musia v zmysle zákona informovať pacientov, s ktorými zdravotnými poisťovňami majú zmluvy uzavreté. Táto informácia musí byť dostupná na verejne dostupnom mieste. Čo je verejne dostupný priestor? Stačí ak to lekár oznámi pacientovi počas ošetrenia? Čo hrozí poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ak si túto povinnosť nesplní? Vypočujte si názor advokáta JUDr. Ivana Humeníka, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

(Počet prečítaní: 368)