mediPRÁVNIK chráni už 1221 ambulancií a lekární.

Dokumenty

Dokumenty z oblasti právnej ochrany pre ambulancie a lekárne.
Informovaný súhlas (ambulancia)

Poučenie a informovaný súhlas pacienta- Artroskopia členka

ortopedická ambulancia
Informovaný súhlas (ambulancia)

Poučenie a informovaný súhlas pacienta- Artroskopia kolena

ortopedická ambulancia
Informovaný súhlas (ambulancia)

Poučenie o informovaný súhlas pacienta-Artroskopia lakťa

ortopedická ambulancia
Informovaný súhlas (ambulancia)

Poučenie a informovaný súhlas pacienta-Artroskopia ramena

ortopedická ambulancia
Pracovnoprávna agenda (ambulancia)

Odstúpenie od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

všetky ambulancie
Pracovnoprávna agenda (ambulancia)

Príkazná zmluva

ambulancia všeobecného lekára, pediatrická ambulancia
Informovaný súhlas (ambulancia)

Poučenie a informovaný súhlas pacienta - punkcia hrudníka (pleurálna punkcia)

pneumologicko-ftizeologická ambulancia
15