mediPRÁVNIK chráni už 1856 ambulancií a lekární.

Záznam o poučení oprávnenej osoby spracúvať osobné údaje


Pracovnoprávna agenda (lekáreň)
Ak vo Vašej lekárni vykonávajú odbornú prax študenti stredných zdravotníckych škôl, respektíve vysokých škôl so zameraním na farmáciu, zo zmluvy o vykonaní odbornej praxe Vám vyplývajú určité povinnosti vo vzťahu k študentom. Lekáreň má povinnosť študentov poučiť o právnych predpisoch a zásadami BOZP, ako aj pravidlách a povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov, podľa aktuálnych právnych predpisov a nariadenia GDPR. Dokument obsahuje záznam o poučení osoby oprávnenej spracúvať osobné údaje. Tento dokument tvorí súčasť balíka dokumentov s názvom: Poučenia týkajúce sa účasti študenta farmácie v lekárni, ktorý nájdete v sekcii: Balíky dokumentov.
 • Dátum aktualizácie:
  4.10.2022
 • Dátum revízie:
  29.6.2023
 • Typ dokumentu:
  Pracovnoprávna agenda (lekáreň)
 • Špecializácia:
  všetky lekárne

So službou Lekáreň na kľúč ušetríte 177 € s DPH.

Kúpiť dokument za 180 €
alebo
3 € v balíku Lekáreň na kľúč
od 19 € / mesačne