mediPRÁVNIK chráni už 1919 ambulancií a lekární.

Dokumenty

Dokumenty z oblasti právnej ochrany pre ambulancie a lekárne.
Informovaný súhlas (ambulancia)

Poučenie o ďalšom postupe v liečbe

všetky ambulancie
Informovaný súhlas (ambulancia)

Poučenie a informovaný súhlas – gastroskopia

ambulancia vnútorného lekárstva, gastroenterologická ambulancia, chirurgická ambulancia
Interná smernica (ambulancia)

Diár pre zdravotníkov pre bezpečný rok 2023

všetky ambulancie
Pracovnoprávna agenda (lekáreň)

Dohoda o hmotnej zodpovednosti

všetky lekárne
15