mediPRÁVNIK chráni už 1570 ambulancií a lekární.

Záznam o poučení zamestnanca s právnymi predpismi a zásadami BOZP v ambulancii


Interná smernica (ambulancia)
Dokument obsahuje písomné poučenie zamestnanca s právnymi predpismi a zásadami BOZP na pracovisku, konkrétne poučenie o jeho právach a povinnostiach, ktoré sa týkajú bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Taktiež dokument obsahuje úpravu zodpovednosti zamestnanca za porušenie povinnosti. Tento dokument je potrebný pre prípad kontroly zo strany inšpektorátu práce v prípade prijatia zamestnanca do zamestnania alebo preložení zamestnanca na iné pracovisko. Podľa zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je zamestnávateľ v týchto prípadoch povinný zamestnanca preukázateľne oboznámiť s právnymi predpismi a zásadami týkajúce sa BOZP.
 • Dátum aktualizácie:
  4.10.2022
 • Dátum revízie:
  19.9.2022
 • Typ dokumentu:
  Interná smernica (ambulancia)
 • Špecializácia:
  všetky ambulancie

So službou Ambulancia na kľúč ušetríte 180 € s DPH.

Kúpiť dokument za 180 €
alebo
zdarma v balíku Ambulancia na kľúč
od 19 € / mesačne