mediPRÁVNIK chráni už 1956 ambulancií a lekární.

Poučenie pacienta o odporučení liečby liekom nehradeným z verejného zdravotného poistenia


Informovaný súhlas (ambulancia)
V rámci praxe lekára ste sa už možno stretli so situáciou, kedy ste pacientovi diagnostikovali ochorenie, pre ktorého liečbu je vhodnejší, alebo dokonca jediný, liek, ktorý pacientovi jeho zdravotná poisťovňa neuhradí a bude si ho teda musieť zaplatiť sám. Takáto situácia môže nastať napr. z dôvodu, že ste pacientovi odporučili liek, ktorý je síce registrovaný na území Slovenskej republiky, ale nie je kategorizovaný, prípadne jeho indikačné alebo preskripčné obmedzenia bránia tomu, aby bol pacientovi hradený z verejného zdravotného poistenia. V takejto situácii je určite dôležité správne pacienta poučiť, prečo si má liek hradiť sám a aké má prípadné ďalšie možnosti dostať sa k liečbe svojho ochorenia, ktorá by mu bola hradená z verejného zdravotného poistenia. Pripravili sme pre vás dokument poučenia, prostredníctvom ktorého pomôžete pacientovi pochopiť vzniknutú situáciu, ale zároveň zabezpečíte ochranu aj vám v prípade vzniku možných komplikácií v dôsledku existencie rôznych skutočností (napr. prípadné zmeškanie obdobia pre účinné podanie lieku, pretože pacient sa rozhodne, aby ste požiadali zdravotnú poisťovňu o udelenie výnimky na úhradu daného lieku). Dokument obsahuje aj manuál, ktorý bližšie vysvetľuje ako s poučením pracovať. Obsahuje aj pomôcky k doplneniu potrebných údajov.
 • Dátum aktualizácie:
  2.2.2023
 • Dátum revízie:
  2.2.2023
 • Typ dokumentu:
  Informovaný súhlas (ambulancia)
 • Špecializácia:
  všetky ambulancie
Cena dokumentu zdarma pre registrovaných
alebo
Cena dokumentu zdarma so službou Ambulancia na kľúč