mediPRÁVNIK chráni už 1255 ambulancií a lekární.

Záznam o poučení zamestnanca s právnymi predpismi a zásadami BOZP v lekárni


Pracovnoprávna agenda (lekáreň)
Dokument obsahuje písomné poučenie zamestnanca s právnymi predpismi a zásadami BOZP na pracovisku, konkrétne poučenie o jeho právach a povinnostiach, ktoré sa týkajú bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Taktiež dokument obsahuje úpravu zodpovednosti zamestnanca za porušenie povinnosti. Tento dokument je potrebný pre prípad kontroly zo strany inšpektorátu práce v prípade prijatia zamestnanca do zamestnania alebo preložení zamestnanca na iné pracovisko. Podľa zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je zamestnávateľ v týchto prípadoch povinný zamestnanca preukázateľne oboznámiť s právnymi predpismi a zásadami týkajúce sa BOZP.
 • Dátum aktualizácie:
  6.8.2021
 • Dátum revízie:
  1.1.2019
 • Typ dokumentu:
  Pracovnoprávna agenda (lekáreň)
 • Špecializácia:
  všetky lekárne

So službou Lekáreň na kľúč ušetríte 19 € s DPH.

Kúpiť dokument za 19 €
alebo
zdarma v balíku Lekáreň na kľúč
od 19 € / mesačne