mediPRÁVNIK.sk

Žiadosť o vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami bez výpisu z obchodného registra

Mgr. Miriam Tipánová  10.7.2019

Od 1. septembra 2018 na základe novely zákona žiadateľ nemusí k žiadosti o vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami prikladať výpis z obchodného registra. V článku sa dočítate aké podmienky musia byť splnené na vydanie povolenia, čo musí žiadosť obsahovať a čo je potrebné k žiadosti priložiť. Taktiež v článku si môžete prečítať naše odporúčania ako uchovávať knihu omamných látok a komu ste povinný knihu predložiť.

Omamné a psychotropné látky

Podľa zákona sa za omamné látky považujú látky, ktoré vyvolávajú návyk a psychickú a fyzickú závislosť ľudí, ktorá je charakterizovaná zmenami správania sa so závažnými zdravotnými a psychosociálnymi následkami. Psychotropné látky sú látky, ktoré ovplyvňujú stav ľudskej psychiky pôsobením na centrálny nervový systém s menej závažnými zdravotnými a psychosociálnymi následkami. Omamné a psychotropné látky sa zaraďujú podľa ich účinkov na zdravie do troch skupín, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch. Tento zákon upravuje podmienky na pestovanie, spracovanie, výrobu, kontrolu, veľkodistribúciu, výdaj, na dovoz, vývoz, tranzit a prepravu omamných a psychotropných látok.

Zaobchádzať s omamnými a psychotropnými látkami môže lekáreň len po splnení podmienok a na základe povolenia

Zaobchádzať s omamnými a psychotropnými látkami môže len taká lekáreň, ktorá splní podmienky, ktoré sú vymedzené v zákone o psychotropných látkach, omamných látkach a prípravkoch a to na základe povolenia, ktoré vydáva ministerstvo zdravotníctva. To znamená, že ak lekáreň chce uskutočňovať výdaj aj týchto látok, musí poslať žiadosť ministerstvu, ktorá spĺňa zákonom predpísané náležitosti. Taktiež zákon vymedzuje, aké prílohe je potrebné pripojiť k žiadosti.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná len pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK lekáreň sa dozviete, aké podmienky musí žiadateľ spĺňať na vydanie povolenia, aké dokumenty musí doložiť k žiadosti, a naše odporúčania pri nakladaní s knihou omamných látok.

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK lekáreň

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame