mediPRÁVNIK chráni už 1747 ambulancií a lekární.

Stiahnutie lieku Mitomycin medac z trhu

Mgr. Lenka Kavarniková   |   31.8.2021

Štátny ústav pre kontrolu liečiv informuje na svojom webovom sídle o stiahnutí lieku Mitomycin medac 1 mg/ml prášok na injekčný/infúzny roztok alebo na intravezikálne použitie plv iiv 1x20 mg (20 ml liek.inj.skl.), kód ŠÚKL: 9703B z trhu. Konkrétne sa to týka jednej šarže daného lieku, a to šarže č.: L200688GB.

MITOMYCIN MEDAC

Liek Mitomycin medac sa používa na liečbu rakoviny, resp. na zmiernenie jej príznakov v prípade paliatívnej liečby rakoviny. Ide o cytostatikum, ktoré zabraňuje a značne spomaľuje delenie aktívnych buniek, ktoré je v prípade rakovinových buniek veľmi rýchle a zvýšené následkom nedostatočnej kontroly ich rastu. K stiahnutiu predmetnej šarže lieku dochádza z dôvodu zistenia výsledku skúšky mimo schválenú špecifikáciu v parametri viditeľné častice, v kvalite tvorba častíc.

POVINNOSTI PRE LEKÁRNE A ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA

Lekárne a zdravotnícke zariadenia sú v zmysle metodického pokynu vydaného z dôvodu stiahnutia predmetnej šarže lieku z trhu povinné okamžite zastaviť výdaj daného lieku a zároveň najneskôr do 30.09.2021 vrátiť liek distribučným spoločnostiam, od ktorých tento liek zakúpili.

INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI

Bližšie informácie, ako aj metodický pokyn k stiahnutiu predmetnej šarže lieku Mitomycin medac nájdete na tomto odkaze: https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/inspekcia/postregistracna-kontrola-kvality/oznamy-o-stiahnuti-liekov/stiahnutie-lieku-mitomycin-medac-z-trhu?page_id=5669

(Počet prečítaní: 632)