mediPRÁVNIK chráni už 1469 ambulancií a lekární.

Dočasný nedostatok dodávok lieku RoActemra

Mgr. Lenka Kavarniková   |   7.9.2021

Výrobca lieku RoActemra informuje prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv o dočasnom nedostatku dodávok lieku RoActemra 20mg/ml infúzny koncentrát.

LIEK ROACTEMRA

RoActemra sa používa pri nasledujúcich schválených indikáciách:

  • reumatoidná artritída - u dospelých pacientov
  • polyartikulárna juvenilná idiopatická artritída - u pacientov vo veku od 2 rokov
  • systémová juvenilná idiopatická artritída - u pacientov vo veku od 2 rokov
  • syndróm uvoľnenia cytokínov vyvolaného T-lymfocytmi exprimujúcimi chimérický antigénny receptor (CAR) - u dospelých pacientov aj pacientov vo veku od 2 rokov

K nedostatku lieku nedochádza z dôvodu obavy, ktorá by súvisela s bezpečnosťou daného lieku. V rámci EÚ je enormne zvýšený dopyt po tomto lieku, pričom výrobca už pracuje na zvýšení výrobnej kapacity lieku. Na Slovensku by mal byť nedostatok dodávok v období od 1.11.2021, pričom obnovenie dodávky lieku sa očakáva od 1.12.2021.

INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI

Bližšie informácie k dočasnej nedostupnosti lieku RoActemra, ako aj k možnostiam ďalšej liečby v prípade nedostatku lieku nájdete na tomto odkaze:

https://www.sukl.sk/buxus/docs/Bezpecnost_liekov/OznamyDrzitelov/2021/DHPC_RoActemra_03_09_2021.pdf

(Počet prečítaní: 464)