mediPRÁVNIK chráni už 1798 ambulancií a lekární.

Stiahnutie lieku UNILAT z trhu

Mgr. Lenka Kavarniková   |   21.9.2021

Štátny ústav pre kontrolu liečiv informuje na svojom webovom sídle o stiahnutí lieku UNILAT 50 mikrogramov/ml očná roztoková instilácia, int opo 3x2,5 ml/125 ug, (fľ. PE s kvapkadlom), kód ŠÚKL: 80249 z trhu. Konkrétne sa to týka dvoch šarží daného lieku, a to šarže č.: 4422191 a č.: 4429191.

UNILAT - NA ČO SA POUŽÍVA?

Liek UNILAT sa používa na liečbu ťažkostí nazývaných glaukóm a na liečbu očnej hypertenzie u dospelých, ale aj detí všetkých vekových kategórií a aj u novorodencov. K stiahnutiu predmetných šarží lieku UNILAT dochádza z dôvodu zisteného výsledku skúšky mimo schválenú špecifikáciu v parametri obsah liečiva (latanoprostu).

Pacientom, ktorí užívajú vyššie uvedené šarže tohto lieku, nehrozí akútne riziko, a preto Štátny ústav pre kontrolu liečiv ani neodporúča prerušiť liečbu. Lekárne a zdravotnícke zariadenia však už naďalej tieto šarže lieku nebudú vydávať. Liečba liekom UNILAT nie je ohrozená, pretože na trhu sú iné šarže tohto lieku.

POVINNOSTI PRE LEKÁRNE A ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA

Lekárne a zdravotnícke zariadenia sú v zmysle metodického pokynu vydaného z dôvodu stiahnutia predmetných šarží lieku z trhu povinné okamžite zastaviť výdaj daného lieku a zároveň najneskôr do 30.10.2021 vrátiť liek distribučným spoločnostiam, od ktorých tento liek zakúpili.

INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI

Bližšie informácie, ako aj metodický pokyn k stiahnutiu predmetnej šarže lieku UNILAT nájdete na tomto odkaze: https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/inspekcia/postregistracna-kontrola-kvality/oznamy-o-stiahnuti-liekov/stiahnutie-lieku-unilat-z-trhu?page_id=5677

(Počet prečítaní: 624)