mediPRÁVNIK.sk

Prenos kreditov do nasledujúceho hodnoteného obdobia

Katarína Tomková  9.4.2019

Zmena, ktorú priniesla nová vyhláška o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka (účinná od 15.3.2019) je možnosť prenosu kreditov do nasledujúceho hodnoteného obdobia. Uvedená zmena sa vzťahuje na všetkých zdravotníckych pracovníkov. Vyhláška upravuje akým spôsobom si môžu zdravotnícki pracovníci preniesť kredity a ohraničuje v akej maximálnej výške. Rovnako vyhláška upravila aj aký minimálny počet kreditov je potrebné dosiahnuť v rámci hodnoteného obdobia a výšku počtu kreditov za jednotlivé vzdelávacie aktivity zdravotníckych pracovníkov.

Sústavné vzdelávanie je nástroj prostredníctvom, ktorého by zdravotnícki pracovníci mali získavať aktuálne a nové poznatky, zručnosti a skúsenosti vo svojom odbore. Môžeme ho definovať ako priebežné obnovovanie, prehlbovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti v súlade s rozvojom príslušných odborov po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania. V oblasti medicíny spoločnosť stále napreduje a preto je potrebné reagovať na dynamické zmeny, ktorý so sebou dnešná doba prináša.

Zákon vymedzuje, že nie každú vzdelávaciu aktivitu je možno hodnotiť ako sústavne vzdelávanie. Účasť zdravotníckeho pracovníka na odborno-vedeckom podujatí, ktoré je zamerané na prezentáciu farmaceutického výrobku s účasťou výrobcov liekov, sa nepovažuje za sústavné vzdelávanie. Vyhláška bližšie špecifikuje, že kredity nemožno získať za vzdelávaciu aktivitu zameranú na prezentáciu lieku, zdravotníckej pomôcky, dietetickej potraviny, doplnkového sortimentu alebo iného sortimentu lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná iba pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK lekáreň a služby mediPRÁVNIK ambulancia sa dozviete za akých podmienok si môžu zdravotnícki pracovníci preniesť kredity, akým spôsobom je možne uplatniť prenos kreditov, v akej výške a rovnako sa venujeme aj výške kreditov za jednotlivé vzdelávacie aktivity, a to osobitné pre zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v lekárni a osobitne pre zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v ambulanciách a iných zdravotníckych zariadeniach.

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK ambulancia / mediPRÁVNIK lekáreň

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame