mediPRÁVNIK chráni už 761 ambulancií a lekární.

Zrušenie odkladu podania daňového priznania k dani z príjmov a odkladu platby dane

Mgr. Ján Pavlík   |   1.10.2020

Ambulancie a lekárne, ktoré využili opatrenie vlády vydané pre pandémiu koronavírusu v oblasti daní a účtovníctva, venujte pozornosť nasledujúcim riadkom. Parlament schválil pre oblasť daní a účtovníctva ukončenie obdobia pandémie, čo znamená povinnosť dodatočne podať priznanie k daní z príjmov a zaplatiť daň.

Parlament odobril návrh, ktorým sa stanovuje, že obdobia pandémie v oblastí daní a účtovníctva sa končí k dátumu 30. september 2020. To znamená, že tie subjekty, ktoré využili opatrenie týkajúce sa odkladu podania daňového priznania k dani z príjmov a zaplatenie dane musia tieto povinnosti splniť dodatočne do jedného mesiaca od skončenia pandémie.

Dátum na dodatočne splnenie odložených povinností je stanovený na 31. október 2020. To znamená, že tie ambulancie a lekárne, ktoré využili opatrenie vlády pre pandémiu koronavírusu, ktorého obsahom bolo odloženie podania daňového priznania k dani z príjmov a zaplatenie dane, si musia tieto povinnosti splniť dodatočne a to najneskôr do dátumu 31. októbra 2020.