mediPRÁVNIK chráni už 1896 ambulancií a lekární.

Systém bezpečnosti pacienta v praxi

JUDr. Miriam Tipánová   |   30.9.2020

Štát má záujem na tom, aby bol každý poskytovateľ tip-top. To či ambulancia poskytuje starostlivosť v súlade s diagnostickými a terapeutickými štandardami Ministerstvo zdravotnícka SR kontroluje v rámci tzv. klinického auditu. Súčasťou tejto kontroly je aj zisťovanie, či má ambulancia zavedený interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta. Interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta bol zavedený vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 444/2019 Z. z o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta (ďalej len ako „vyhláška č. 444/2019 Z. z“). Táto vyhláška je účinná od 1. januára 2020. V článku sú uvedené len niektoré oblasti a pri každej oblasti len základné odporúčania vzhľadom na obsiahlosť problematiky. Ďalším oblastiam sa budeme venovať v nasledujúcom článku.

Ak na vypracovanie smerníc, edukačných materiálov a mnoho iných dokumentov nemáte priestor, nevadí, my vám s tým vieme pomôcť. Stačí ak nás kontaktujete na tel. č. 0917 497 060 a my vám odpovieme na otázky a podáme bližšie informácie o cenovej ponuke.

Interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta predstavuje súbor pravidiel zameraný na zvyšovanie bezpečnosti pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo zdravotníctva SR určilo základné kritéria, ktoré musia tieto pravidlá spĺňať. Sú obsiahnuté priamo vo vyhláške č. 444/2019 Z. z. Ide vlastne o pravidlá fungovania ambulancie vo vzťahu k pacientovi.

U poskytovateľa ambulantnej zdravotnej starostlivosti sa hodnotia nasledujúce oblasti:

a) bezpečná identifikácia pacientov,

b) bezpečnosť pri používaní liekov a ich uchovávaní,

c) optimálne postupy hygieny rúk pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

d) riešenie neodkladných stavov,

e) bezpečná komunikácia,

f) dodržiavanie práv pacientov a osôb podľa osobitného predpisu,

g) sledovanie spokojnosti pacientov,

h) ordinačné hodiny a zastupiteľnosť.

JEDNOTLIVÉ POŽIADAVKY NA AMBULANCIE V PRAXI

V rámci uvedených ôsmych oblastí vyhláška vymedzuje základné kritéria (jednotlivé požiadavky) pre poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti:

1. Bezpečná identifikácia pacientov

Podľa vyhlášky minimálne požiadavky, ktoré poskytovateľ musí splniť v tejto oblasti, sú nasledujúce:

a) poskytovateľ musí mať vypracovaný postup prvotného overenia identifikácie pacienta preukazom poistenca alebo elektronickým občianskym preukazom a postup následnej identifikácie pacienta v celom procese poskytovania zdravotnej starostlivosti a overenia identifikácie pacienta, ktorý nie je schopný potvrdiť vlastné identifikačné údaje,

b) poskytovateľ musí mať vypracovaný postup opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.

ZÁKLADNÉ ODPORÚČANIE: Odporúčame, aby ste si vypracovali postupy, v ktorých budú obsiahnuté pravidlá identifikácie pacientov pred uzatvorením dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (v prípade nového pacienta), a taktiež aj po jej uzatvorení. Netreba zabúdať na nespôsobilých pacientov.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná len pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM, sa dozviete základné odporúčania v jednotlivých oblastiach, ktoré sa zídu každej ambulancii pri plnení si povinností, ktoré súvisia s klinickým auditom.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1780)