mediPRÁVNIK chráni už 1921 ambulancií a lekární.

Zdravotná starostlivosť v domácom prostredí pacienta? Áno, ale pozor na jej zákonné podmienky

Mgr. Lenka Kavarniková   |   22.2.2024

Ambulantná zdravotná starostlivosť sa vo všeobecnosti poskytuje priamo v ambulancii, a to počas schválených ordinačných hodín. Zákon o zdravotnej starostlivosti (z. č. 576/2004 Z.z.) však umožňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti aj v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí pacienta. Takúto starostlivosť zákon označuje ako domáca starostlivosť. Kedy je však možné domácu starostlivosť poskytovať? Poďme sa spolu na to pozrieť. 

PRIMÁRNE SA ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ POSKYTUJE POČAD ORDINAČNÝCH HODÍN
 
Každá ambulancia má svoje ordinačné hodiny, počas ktorých sa poskytuje pacientom ambulantná zdravotná starostlivosť priamo v ambulancii. Ordinačné hodiny musia byť schválené samosprávnym krajom. Z hľadiska rozsahu jedine všeobecné ambulancie musia mať minimálne 35 ordinačných hodín za týždeň. Inak nie je stanovený minimálny rozsah ordinačných hodín. Je však potrebné upozorniť na to, že v rámci zmluvných vzťahov s poisťovňami môže mať ambulancia predsa len stanovený minimálny rozsah ordinačných hodín za týždeň, ale to by vyplývalo z požiadavky zdravotnej poisťovne.
 
Okrem riadnych ordinačných hodín existujú ešte aj doplnkové ordinačné hodiny, ktoré sú v podstate nad rámec riadnych ordinačných hodín. Tiež musia byť schválené samosprávnym krajom, ale legislatíva pre ich zavedenie stanovuje viacero podmienok a v podstate využíva ich naozaj veľmi málo poskytovateľov.

Prečítajte si tiež článok
Doplnkové ordinačného hodiny sú pre niektorých veľkou neznámou, iní v nich nevidia zmysel, hlavne s ohľadom na všetky povinnosti, ktoré je potrebné za účelom ich poskytovania splniť...
25.1.2024

Primárne sa teda zdravotná starostlivosť poskytuje pacientom v ambulancii, a to počas ordinačných hodín, resp. počas doplnkových ordinačných hodín. Zákon o zdravotnej starostlivosti však hovorí aj o možnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti mimo ambulanciu, a to priamo v domácom alebo inom prirodzenom prostredí pacienta. V tomto prípade hovoríme o tzv. domácej starostlivosti (§ 8 ods. 10 zákona o zdravotnej starostlivosti).
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM, sa dozviete za akých podmienok je možné poskytovať domácu starostlivosť a kto ju uhrádza. Pozrieme sa aj na to, ako má vyzerať správny zápis o poskytnutej domácej starostlivosti do zdravotnej dokumentácie pacienta.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 346)