mediPRÁVNIK chráni už 1943 ambulancií a lekární.

Webinár č. 18 - Komu môže lekár sprístupniť zdravotnú dokumentáciu? Praktický sprievodca.

tím mediPRÁVNIK   |   24.10.2022

Určite ste to už zažili – požiadavka od pacienta, či jeho rodiny alebo od komerčnej poisťovne alebo Úradu pre dohľad o sprístupnenie zdravotnej dokumentácie. Alebo sa na vás obrátili z polície, či priamo zo súdu. Viete ako postupovať pri vybavovaní takejto žiadosti? Máte prehľad o tom, aký je rozdiel medzi výpisom a fotokópiou zo zdravotnej dokumentácie? Viete, komu musíte dokumentáciu sprístupniť a komu už nie?
 
Webinár na túto tému vysielame naživo 27.10.2022 od 17.00 do 18.30. Vstup je bezplatný. A ak by ste aj vysielanie v priamom prenose nestihli, nevadí. Jeho priamy prenos ako aj záznam si viete pozrieť na tomto linku

Speakra JUDr. Ivana Humeníka, PhD.  sme sa spýtali, či z jeho advokátskej praxe považuje túto tému za aktuálnu.
„Sprístupňovanie zdravotnej dokumentácie je jedna z najdôležitejších tém spojených s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Počas webináru poskytneme hlavne praktické právne rady ako postupovať, keď lekárovi na stole pristane žiadosť o sprístupnenie dokumentácie a prezradíme aj praktické vychytávky, ktoré lekárovi uľahčia život.“
 
"Lebo pozor – GDPR striehne a poskytnutie dokumentácie neoprávneným osobám môže poskytovateľovi spôsobiť (nielen) vrásky na čele, ale aj prievan v peňaženke poskytovateľa". dodal na záver JUDr. Humeník.
 
A my už len pridávame kompletný popis tém nadchádzajúceho webináru:

 • Kto zodpovedá za vedenie zdravotnej dokumentácie? Ambulancia alebo lekár?
 • e-zdravie a písomná dokumentácia – v akej forme musí poskytovateľ viesť zdravotnú dokumentácie a aký to má dopad na jej sprístupňovanie?
 • Poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie a sprístupňovanie údajov - aký je rozdiel?
 • A teraz dôležité – kto presne môže žiadať o sprístupnenie dokumentácie a prečo si musí dať poskytovateľ pozor, komu dokumentáciu poskytne
 • Rozvedení rodičia sa dožadujú vstupu do dokumentácie. Komu sprístupniť a komu nie?
 • Na dvere ambulancie klope policajt. Čo všetko zo zdravotnej dokumentácie môže poskytovateľ poskytnúť policajtovi, prokurátorovi a súdu? A čo poskytnúť komerčnej poisťovni?
 • Dajú sa sprístupňovať údaje z dokumentácie cez eZdravie? 
 • Presný postup sprístupňovania a poskytovania výpisu, ktorý keď dodržíte budete za „zdravotnícko-právnych expertov“ a vyhnete sa právnym rizikám
 • Je možné žiadať od pacienta poplatok za výpis? Je možné účtovať vyhotovenie výpisu, ktorý si vyžiadala  polícia, ÚDZS, Sociálna poisťovňa, či ďalšie osoby s právom žiadať o výpis? Ako si v tomto smere upraviť cenník?
 • Zdravotná dokumentácia ako významný nástroj ochrany lekára – forenzný pohľad a s tým súvisiace súdne pikošky, pri ktorých zdravotná dokumentácia zohrala dôležitú úlohu
 • Ktoré orgány môžu kontrolovať správne vedenie zdravotnej dokumentácie a aké sankcie môžu ukladať? 

Svoje otázky nám môžete počas webinára klásť prostredníctvom slid.do/ alebo už aj teraz emailom na marketing@hhpartners.eu.
 
Organizátor podujatia h&h PARTNERS, advokátska kancelária. Si vyhradzuje právo na zmenu programu.
Kontaktné údaje: marketing@hhpartners.eu
tel.: +421 910 908 256

(Počet prečítaní: 463)