mediPRÁVNIK chráni už 1955 ambulancií a lekární.

Vykazovanie výkonov v súvislosti s COVID–19

Mgr. Miriam Tipánová   |   20.3.2020

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na svojej webovej stránke uverejnil informáciu týkajúcu sa vykazovania výkonov v ambulantnej a v ústavnej zdravotnej starostlivosti.

V súvislosti s doplnením číselníka Zoznamu diagnóz (MKCH10) o nové kódy: U07.1 - Potvrdená diagnóza COVID-19 a U07.2 - Podozrenie z infekcie COVID-19 úrad oznamuje, že uvedené kódy diagnóz budú pre rok 2020 používané len pre vykazovanie zdravotných výkonov v ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Pre vykazovanie výkonov v ústavnej zdravotnej starostlivosti (dávka 274b) uskutočnených v súvislosti s potvrdenou infekciou COVID-19 budú aj naďalej vykazované diagnózy platné v definičnej príručke pre rok 2020 v MDC04 - Ochorenia a poruchy dýchacích ciest, ktoré určujú druh ochorenia. Novo doplnené diagnózy súvisiace s pôvodcom infekcie (COVID-19) je možné pre štatistické účely a zisťovania vykazovať ako vedľajšie diagnózy.

Zdroj: www.udzs-sk.sk

(Počet prečítaní: 2012)