mediPRÁVNIK chráni už 1921 ambulancií a lekární.

ÚDZS vydal nové usmernenie týkajúce sa zúčtovania a vykazovania ZS elektronickou formou

Mgr. Miriam Tipánová   |   17.3.2020

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal usmernenie č. 1/2020 o zúčtovaní a vykazovaní extramurálnej a intramurálnej zdravotnej starostlivosti elektronickou formou.

Účel

Toto metodické usmernenie sa vydáva za účelom odporúčaného spoločného postupu zúčtovania a vykazovania extramurálnej zdravotnej starostlivosti (EMZS) a intramurálnej zdravotnej starostlivosti (IMZS) elektronickou formou.

Účinnosť

Usmernenie je účinné od 1.7.2020

Informácia o online dostupnosti

Nájdete ho na odkaze: Vestník č. 3/2020

(Počet prečítaní: 1729)