mediPRÁVNIK chráni už 1896 ambulancií a lekární.

Viete komu je možné poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie pacienta? Čo má výpis obsahovať?

Mgr. Lenka Kavarniková   |   23.11.2022

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vedie zdravotnú dokumentáciu primárne v elektronickej podobe cez eZdravie. Môže ju však viesť aj v písomnej forme, a to najmä ak je systém eZdravie nefunkčný, ak ide o zdravotné záznamy, ktoré sa do eZdravia nezapisujú alebo písomnú formu týkajúcu sa zdravotných záznamov si vyžaduje priamo zákon. Lekár môže z takejto písomnej zdravotnej dokumentácie pacienta poskytovať údaje napr. formou výpisu. Komu však môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti výpis poskytnúť? Ako bezpečne postupovať, keď vás požiadajú o výpis zo zdravotnej dokumentácie?

KOMU JE MOŽNÉ VÝPIS ZO ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE PACIENTA POSKYTNÚŤ?
 
Poskytovanie údajov formou výpisu z písomnej zdravotnej dokumentácie je jedným z dvoch zákonných spôsobov, ktorými sa údaje zo zdravotnej dokumentácie pacienta môžu sprístupňovať aj tretím osobám. V danom prípade nedochádza ani k porušeniu povinnosti zdravotníckeho pracovníka zachovávať mlčanlivosť, pretože samotný zákon oprávňuje zdravotníckeho pracovníka na poskytnutie údajov zo zdravotnej dokumentácie pacienta. Samozrejme platí to len v prípade poskytnutia údajov formou výpisu oprávneným osobám. 
 
Kto teda môže o takýto výpis zo zdravotnej dokumentácie požiadať? V prvom rade má právo požiadať o výpis zo zdravotnej dokumentácie samotný pacient, ktorého sa údaje týkajú.
 
Pre účely ďalšieho poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientovi je všeobecný lekár povinný poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie pacienta inému ošetrujúcemu zdravotníckemu pracovníkovi (napr. lekárovi špecialistovi) v rozsahu jeho vyžiadania (§ 24 ods. 2 zákona o zdravotnej starostlivosti). Zákon však v danom prípade bližšie nešpecifikuje, či sa vyžaduje písomné vyžiadanie pre určenie rozsahu, v akom majú byť údaje lekárovi špecialistovi poskytnuté. Dôležité je však, aby rozsah údajov, ktoré lekár špecialista vyžaduje, dostatočne vymedzil. Preto sa javí, že najbezpečnejšie by pre všeobecného lekára bolo, aby mu lekár špecialista zaslal písomnú žiadosť s vymedzením rozsahu údajov zo zdravotnej dokumentácie pacienta, ktoré požaduje sprístupniť.
 
Okrem iného môže o výpis požiadať lekára špecialistu aj samotný všeobecný lekár alebo iný lekár, ktorý odporučil pacienta na ďalšie vyšetrenia. V danom prípade je lekár špecialista povinný poskytnúť výpis všeobecnému lekárovi alebo inému lekárovi, ktorý odporučil pacienta a ďalšie vyšetrenia, v rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorú poskytol tento lekár špecialista (§ 24 ods. 3 zákona o zdravotnej starostlivosti).
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete o okruhu osôb, ktoré sú oprávnené písomne žiadať o výpis zo zdravotnej dokumentácie pacienta. Pozrieme sa tiež na to, ako má výpis zo zdravotnej dokumentácie vyzerať a či je možné vyberať za jeho poskytnutie poplatok.
 

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1551)