mediPRÁVNIK chráni už 1521 ambulancií a lekární.

Môže lekár odoslať originál či fotokópiu zdravotnej dokumentácie komerčnej poisťovni?

JUDr. Miriam Tipánová   |   26.11.2020

Problematika zdravotnej dokumentácie je rozsiahla. Jej právnu úpravu nájdeme v zákone č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti. V článku sa zameriame na problematiku výpisu a nahliadnutia do zdravotnej dokumentácie pacienta a zodpovieme si na pár praktických otázok.

ČO JE TO VÝPIS ZO ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE?

Výpis je akoby „CV“ zdravotnej starostlivosti, ktorá pacientovi bola u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti poskytnutá. Ide teda o zjednodušenú sumarizáciu toho, čo pacientovi za obdobie, ktorého sa výpis týka bolo, aké diagnózy mu boli určené a aké výkony boli realizované (aká liečba stanovená). Tieto údaje by mali byť uvedené chronologicky. Výpis musí obsahovať aj identifikačné údaje poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a údaje zdravotníckeho pracovníka, ktorý výpis pripravil.

KTO MÔŽE ŽIADAŤ O VÝPIS Z VAŠEJ ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE?

Pacientove údaje týkajúce sa jeho zdravia zákon prísne chráni. Preto o výpis z zdravotnej dokumentácie môže požiadať len presne stanovený okruh osôb:

  • samotný pacient, ktorého sa zdravotná dokumentácia týka,
  • príslušný orgán na účely sociálnej pomoci, štátnej sociálnej dávky alebo služieb zamestnanosti,
  • inšpektorát práce a orgánom dozoru (oblasť týkajúca sa banskej činnosti, policajného zboru, ochrany verejného zdravia, vojenskej služby atď.) na účely vyšetrovania pracovného úrazu alebo choroby z povolania,
  • príslušný orgán na účely medzištátneho osvojenia dieťaťa,
  • orgán činný v trestnom konaní alebo súd,
  • lekár pracovnej zdravotnej služby na účel posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu,
  • osoby oprávnené nahliadať do zdravotnej dokumentácie (tých je pomerne dosť a dozviete sa o nich v otázke “Kto každý môže nahliadať do mojej zdravotnej dokumentácie?“)

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná len pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM, sa dozviete či lekár môže komerčnej poisťovni na jej či pacientovu žiadosť poskytnúť fotokópiu či výpis zo zdravotnej dokumentácie, taktiež sa dozviete, kto každý má právo nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie pacienta.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 843)