mediPRÁVNIK chráni už 1798 ambulancií a lekární.

Stiahnutie lieku Phacebonate

Mgr. Katarína Uhrinová   |   10.3.2023

Štátny ústav pre kontrolu liečiv informoval na svojom webovom sídle o stiahnutí lieku Phacebonate 50 mg filmom obalené tablety, tbl flm 90x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al) z trhu.
 

LIEK PHACEBONATE
 
Liek Phacebonate slúži na prevenciu skeletálnych udalosti u dospelých pacientov s rakovinou prsníka a kostnými metastázami. Z trhu sa sťahuje nasledovná šarža tohto lieku (s dátumom exspirácie 31.10.2023): 2003639B 

Dôvodom stiahnutia vyššie uvedenej šarže uvedeného lieku z trhu je, že pri testovaní lieku v parametri „minimálny čas rozpadu“ sa zistili výsledky mimo schválenej špecifikácie. Podľa metodického pokynu držiteľa registrácie sú lekárne a zdravotnícke zariadenia povinné okamžite pozastaviť predaj dotknutej šarže. Následne najneskôr do 31.3.2023 vrátia lekárne/zdravotnícke zariadenia nevydané balenia liekov distribútorovi, od ktorého bol liek zakúpený.
 
Bližšie informácie o stiahnutí lieku Phacebonate nájdete na tomto odkaze:
https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/inspekcia/postregistracna-kontrola-kvality/oznamy-o-stiahnuti-liekov/stiahnutie-lieku-phacebonate-50-mg-z-trhu?page_id=6107