mediPRÁVNIK chráni už 1955 ambulancií a lekární.

Špecialisti, venujte svoju pozornosť ePN

tím mediPRÁVNIK   |   27.3.2024

21. marec 2024 bol pre nás dňom, počas ktorého sme odvysielali jeden z našich pravidelných webinárov. Ten bol skvelý nie len vďaka téme, ale aj hosťom, ktorí prijali pozvanie JUDr. Tomáša Husovského, advokáta z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Spoločne tak mali možnosť diskutovať o téme elektronickej práceneschopnosti, tzv. ePN. 

V nasledujúcich riadkoch stručne zhrnieme uplynulý webinár a možno tým aj prilákame našich čitateľov k sledovaniu záznamu. Okrem JUDr. Tomáša Husovského  boli súčasťou webinára aj:

  • MUDr. Adriana Šimková, PhD., všeobecná lekárka a internistka, Pezinok
  • JUDr. Milan Kučo, vedúci oddelenia právnej agendy a metodiky, Odbor lekárskej posudkovej činnosti, Sociálna poisťovňa, Bratislava
  • Ing. Mária  Mesarošová – špecialistka systémových analýz, Odbor lekárskej posudkovej činnosti, Sociálna poisťovňa, Bratislava

Úvodne slovo patrilo JUDr. Tomášovi Husovskému, ktorý definoval ePN a pozrel sa na ňu svojim právnickým okom :). ePN je spoločným projektom Sociálnej poisťovne a Národného centra zdravotníckych informácii (NCZI). Projekt má odbremeniť lekárov od množstva administratívy a vypisovania tlačív. Aký je však právny základ potvrdzovania ePN? To už bola otázka na JUDr. Milana Kuču a Ing. Máriu Mesarošovú. Tí okrem iného poznamenali aj to, že Sociálna poisťovňa je zodpovedná za výkon sociálneho poistenia a je jedným z prijímateľov potvrdených dočasných PN. Jej úlohou však nie je kontrolovať plnenie povinnosti vyplývajúcich zo zdravotných predpisov a ani sankciovať ich porušenie.
 
Pri zrode ePN stála aj MUDr. Adriana Šimková, PhD. Práve na ňu teda smerovali otázky týkajúce sa ePN v praxi. Okrem iného potvrdila, že  ePN je efektívna, uľahčila život v ambulancii a zrýchlila procesy. Dočasnú práceneschopnosť (DPN) môže posúdiť a vystaviť:

  • Pediater
  • Všeobecný lekár pre dospelých
  • Lekár so špecializáciou v odbore gynekológia a pôrodníctvo
  • Lekár ústavného zdravotníckeho zariadenia určený poskytovateľom
  • Lekár s inou špecializáciou ako v odbore všeobecné lekárstvo a zubný lekár 

V závere webinára sa diskutovalo o právnej zodpovednosti týkajúcej sa ePN, o zásadách spravovania uznanej ePN, ale aj o úhrade zdravotných výkonov za ePN.

Ak ste webinár nestihli, nevadí. Jeho záznam je dostupný na tomto linku.

Zároveň vás pozývame na ďalší, už 32. online webinár, ktorý bude odvysielaný 25.04.2024 od 17.00 hod. na tomto linku.

Tému vám prezradíme už čoskoro.

Tešíme sa na vás.