mediPRÁVNIK chráni už 1387 ambulancií a lekární.

Predpisy REPETETUR sa menia v názve na REPETATUR, čo však nie je jediná zmena

JUDr. Peter Gabrik   |   20.5.2019

Príkladom, kde elektronické zdravotníctvo prinieslo hneď viditeľné praktické zlepšenie, je oblasť výdaja liekov na preskripčné záznamy REPETATUR. Tieto typy receptov sa po novom nedajú tak ľahko zneužívať a je možné presne odsledovať každý výdaj liekov na recept REPETATUR. Najnovšia novela zákona o liekoch priniesla ďalšie spresnenie praxe v tejto oblasti najmä vo vzťahu k zdravotným poisťovniam.

Podstata preskripčného záznamu REPETATUR

Hoci sa ostatnou novelou zmenil názov pojmu z dôvodu zjednotenia európskej legislatívy (čo je zaujímavý detail), podstata ostala rovnaká. Ak pacient predpísaný liek pravidelne užíva (teda mu nie je predpisovaný prvý krát), je predpisujúci lekár oprávnený predpísať mu liek preskripčným záznamom s poznámkou „REPETATUR“. Doba platnosti preskripčného záznamu s poznámkou REPETATUR je najviac jeden rok.

Tento preskripčný záznam potom v lekárni prečítajú spôsobom, že po uvedenú dobu môže byť pacientovi vydávaný príslušný liek bez potreby nových preskripčných záznamov podľa podmienok uvedených nižšie.

Ak predpisujúci lekár (špecialista alebo všeobecný) predpíše liek na presktripčný záznam s poznámkou „REPETETUR“, je povinný na takomto zázname vyznačiť:

  • dobu platnosti tohto preskripčného záznamu,
  • uviesť povolený počet opakovaného výdaja,
  • počet balení humánneho lieku, ktoré je možné vydať na jeden výdaj,
  • zároveň je oprávnený uviesť frekvenciu výberu humánneho lieku s prihliadnutím na veľkosť dávky predpísaného humánneho lieku,

Ide o jedny z prvých pozitívnych plodov elektronického zdravotníctva

Všetko toto predstavuje dostatočné množstvo informácií potrebných pre lekárnika (v konečnom dôsledku aj pre pacienta), ktorý vie, koľko liekov a kedy môže pacientovi vydať a o tomto je povinný pri každom výdaji lieku pacienta poučiť. Celá nová forma má pomôcť zjednodušiť byrokraciu, zamedziť zaťažovaniu lekárov s opakovaným predpisovaním liekov a taktiež nepreháňať pacientov po recepty. Koncept elektronického zdravotníctva s elektronickými receptami je možné využiť práve na takéto zlepšováky.

Napr. bez elektronického zdravotníctva novinky vo fungovaní receptov REPETATUR po novom by ani neboli možné. Donedávna bol recept typu REPETATUR len papierový. Pacient by s ním mohol obiehať lekárne a nebolo jasné, či a koľko liekov pacient dostal. Systém sa dal ľahko zneužiť a v prípade omylu pacienta to znamenalo ohrozenie jeho zdravia a života. Elektronický systém dáva nespočetné možnosti kontroly, presnej a centrálnej evidencie. Systém neumožní vydať pacientovi lieky duplicitne.

Reakcia na praktické problémy s fungovaním záznamov REPETATUR

Zmeny, ktoré boli prijaté nie sú definitívne a stále je čo vylepšovať. Prax ukazuje, kde sú problémy najvypuklejšie. Pri využívaní preskripčných záznamov typu REPETATUR aj po elektronickom zadávaní vyvstávali rôzne otázky najmä v súvislosti s preplácaním liekov zdravotnými poisťovňami. Keďže preskripčný záznam REPETATUR mohol byť predpísaný na dobu až jeden rok, nebolo zrejmé, čo sa má diať, ak pacient zmení zdravotnú poisťovňu.

Ak napríklad lekár predpísal preskripčný záznam REPETATUR pacientovi v mesiaci august 2018 na jeden rok na liek, ktorý pravidelne užíva a je čo i len čiastočne hradený zdravotnou poisťovňou, nebolo zrejmé, čo robiť ak pacient zmenil zdravotnú poisťovňu (v septembri 2018 podal prihlášku a od 1.1.2019 sa stal poistencom novej zdravotnej poisťovne).  V tomto smere vznikali mnohé praktické problémy, pretože lekárne po výdaji liekov si lieky nechávajú preplácať u zdravotných poisťovní, na ten účel im aj predkladajú po starom recepty po novom dispenzačné záznamy. Vznikali otázky, či preskripčný záznam stráca platnosť a či prípadne má byť vydaný nový preskripčný záznam a či ho zdravotná poisťovňa lekárni preplatí. Preto novela zákona o liekoch priniesla spresnenie tejto praktickej otázky nasledovne. 

Aj nová zdravotná poisťovňa musí lieky preplatiť

Ak počas platnosti preskripčného záznamu s poznámkou REPETATUR dôjde k zmene príslušnej zdravotnej poisťovne pacienta a ide o liek alebo zdravotnícku pomôcku uhrádzanú plne alebo čiastočne na základe verejného zdravotného poistenia, preskripčný záznam s poznámkou REPETATUR zostáva v platnosti, okrem lieku alebo zdravotníckej pomôcky, ktorých úhrada na základe verejného zdravotného poistenia podlieha schváleniu zdravotnou poisťovňou pacienta. Príslušnou zdravotnou poisťovňou je zdravotná poisťovňa príslušná v čase výdaja humánneho lieku alebo zdravotníckej pomôcky.

To znamená, že preskripčný záznam ostáva v platnosti a teda zdravotná poisťovňa preplatí lekárni tie vydané lieky, ktoré vydala v čase jej zmluvného vzťahu s poistencom. Lekáreň tak vie, že naďalej plynulo môže lieky vydávať pacientom na základe záznamu REPETATUR a tiež vie, ktorá zdravotná poisťovňa lieky preplatí.

Pri schválení úhrady liekov zdravotnou poisťovňou však preskripčný záznam stráca platnosť

Ak ide o liek, ktorého úhrada podlieha schváleniu zdravotnou poisťovňou pacienta, potom je zrejmé, že v tej časti preskripčný záznam stráca platnosť. Lekáreň tak nemôže vydať liek v časti preskripčného záznamu, ktorý stratil platnosť z dôvodu, že pacient zmenil zdravotnú poisťovňu a úhrada lieku je viazaná na schválenie poisťovne. Ak taká situácia v praxi nastane, lekáreň by mala pacient odoslať za lekárom, aby ten prípadne vystavil nový preskripčný záznam po schválení úhrady novou poisťovňou pacienta.

V zákone je síce doplnenie, že pokiaľ ide o liek, ktorého úhrada podlieha schváleniu zdravotnou poisťovňou pacienta, je predpisujúci lekár oprávnený predpísať najviac na dobu platnosti súhlasu zdravotnej poisťovne, to však nevylučuje situáciu, že počas doby, po ktorú zdravotná poisťovňa schválila úhradu lieku pacientovi, ten sa rozhodne zdravotnú poisťovňu zmeniť. Potom musí dôjsť k novému schvaľovaniu novou zdravotnou poisťovňou a ako už bolo uvedené, pôvodný presktipčný záznam stráca platnosť. Buď teda ešte pred návštevou lekárne pacientovi situáciu vysvetlí lekár a vystaví nový preskripčný záznam, alebo ak pacient v domnení, že má platný preskripčný záznam REPETATUR príde opäť do lekárne (po ďalšiu dávku lieku), upovedomí ho o strate platnosti záznamu REPETATUR lekáreň.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná iba pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK lekáreň sa dočítate, na čo ešte si má dať lekáreň pozor, aby postupovala správne a aké sankcie jej za porušenie hrozia.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1741)