mediPRÁVNIK chráni už 1803 ambulancií a lekární.

Naozaj môže elektronický recept pacientovi predpísať akýkoľvek ošetrujúci lekár alebo sestra?

Ing. Miriama Tomková   |   1.5.2021

V poradí 4. webinár sa venoval pandemickej e-preskripcii a zmenám v predpisovaní liekov, ktoré nastali 13. apríla 2021. Témou webinára sprevádzal odborník na medicínske právo JUDr. Ivan Humeník, PhD., ktorý si k sebe prizval hosťa, odborníka na všeobecné lekárstvo, MUDr. Petra Makaru MPH, ktorý zároveň zastáva aj post prezidenta Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva. Spoločne vytvorili veľmi zaujímavú diskusiu.

Webinár sa uskutočnil 29. apríla 2021, teda krátko na to, ako bola do zákona o liekoch zavedená osobitná právna úprava predpisovania liekov v čase vyhlásenej krízovej situácie. Tvorcovia webinára pružne zareagovali na legislatívne zmeny, ktoré nastali, a priniesli všetkým zúčastneným aktuálny prehľad toho, čo sa mení, vrátane zrozumiteľnej interpretácie, ktorá zdravotníckym pracovníkom pomohla rýchlo sa zorientovať v tom, čo to pre ich prax znamená.

Hlavnými témami webinára boli:

  • Špeciálne podmienky v detaile porovnania zákonných pravidiel pred 13. aprílom 2021 a po tomto dátume.
  • Štyri základné podmienky, ktoré musia byť splnené, aby sme mohli hovoriť o tzv. „pandemickom“ predpise.
  • Naozaj môže elektronický recept pacientovi predpísať akýkoľvek ošetrujúci lekár alebo sestra?
  • Čo sa stane, keď pri predpise nebudú dodržané preskripčné a indikačné obmedzenia? Bude takto predpísaný liek, zdravotnícka pomôcka alebo dietetická potravina uhradená z verejného zdravotného poistenia? Môže byť lekár alebo sestra zo strany poisťovne za takýto predpis sankcionovaný?
  • Musí lekár alebo sestra na požiadanie pacienta vždy predpísať požadovaný liek? Aký je vzťah medzi povinnosťou postupovať lege artis a možnosťou urobiť pandemický predpis?
  • Dôležitosť zápisu do zdravotnej dokumentácie pacienta aj pri pandemickom predpise.

Ak ste sa online webinára nestihli zúčastniť a radi by ste sa dozvedeli odpovede na otázky, ktoré boli v rámci neho zodpovedné, môžete si ho kedykoľvek bezplatne pustiť zo záznamu, ktorý nájdete na odkaze: https://youtu.be/7yN25XdFcxw.

Partnerom webinára bola spoločnosť Theramex, globálna farmaceutická spoločnosť, ktorá sa zameriava na zabezpečovanie ženských potrieb súvisiacich s ich zdravím, a to v priebehu každej etapy ich života.

ortál mediPRÁVNIK.sk vám online webináre prináša pravidelne, preto ak chcete byť informovaní o ďalšom webinári alebo iných zaujímavých podujatiach, ktoré by ste si nemali nechať ujsť, zaregistrujte sa bezplatne na https://www.medipravnik.sk/registracia/ a my vás na ne upozorníme zaslaným newsletterom.

Informácie o presnom termíne a téme májového webinára vám prinesieme už čoskoro.

(Počet prečítaní: 1144)