mediPRÁVNIK chráni už 1940 ambulancií a lekární.

Praktický návod ako vybaviť elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka

JUDr. Ján Pavlík   |   27.7.2021

Elektronický preukaz je nevyhnutnou súčasťou výkonu práce každého zdravotníckeho pracovníka. Prostredníctvom tohto preukazu majú zdravotnícky pracovníci prístup do elektronického zdravotníctva (ezdravie) a prostredníctvom neho vykonávajú elektronické podpisovanie dokumentov. Takýmto spôsobom dochádza k šifrovaniu informácií, resp. zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke, čo znamená, že preukaz zdravotníckeho pracovníka možno vnímať ako elektronickú pečiatku. V nasledujúcich riadkoch si priblížime praktický návod ako takýto preukaz je možné získať.

Zdravotné záznamy pacientov sú citlivé údaje a taktiež tvoria osobitnú kategóriu osobných údajov a z tohto dôvodu si vyžadujú náležitú ochranu. To znamená, že prístup k týmto údajom nemôže získať akákoľvek osoba, ale iba osoba, ktorá je nato podľa zákona oprávnená. Je preto logické, že prístup k týmto informáciám nebude zabezpečený len zadaním jednoduchého prístupového mena a hesla. V dnešnej modernej dobe informatizácie a rôznych hackerských pokusov je dôležité zabezpečiť vyššiu úroveň ochrany zdravotných údajov pacientov. Preto jednou z hlavných úloh elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ďalej aj „ePZP“) je identifikácia, autentizácia a autorizácia zdravotníckeho pracovníka, a to nielen v národnom zdravotníckom informačnom systéme, ale aj v informačnom systéme poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (t.j. samotnej nemocnice, polikliniky, liečebne a pod.). A práve to zabezpečuje ePZP, prostredníctvom ktorého sa zdravotnícky pracovník prihlási do systému vložením svojej „kartičky“ do technického zariadenia – „čítačky“.

K ČOMU SLÚŽI ELEKTRONICKÝ PREUKAZ?

Okrem identifikácie a autentifikácie preukaz zdravotníckych pracovníkov obsahuje tiež aj tzv. súkromné kľúče a certifikáty, ktoré slúžia na elektronický podpis zdravotníckeho pracovníka a šifrovanie/dešifrovanie údajov. Tieto šifrovacie kľúče slúžia na zabezpečenie dôvernosti zdravotníckych záznamov, s ktorými zdravotnícky pracovník prichádza do styku. Kľúče nie sú rovnaké, každý kľúč je iný – je to preto, že ak by existoval iba jeden kľúč na „odomknutie“ zdravotných záznamov pacienta a dostala by sa k nemu neoprávnená osoba, mala by v podstate možnosť disponovať so zdravotnými záznamami všetkých pacientov. V jednoduchosti povedané, elektronický podpis je významným z toho hľadiska, že poskytuje istotu v tom zmysle, že ak zdravotnícky pracovník zašle údaje do národného zdravotného informačného systému, je isté, že tieto údaje neboli menené alebo sfalšované.

V uzamknutej časti, ktorá je ‚je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa čo je potrebné k vybaveniu preukazu, čo v prípade, ak je zdravotnícky pracovník zapísaný vo viacerých komorách a praktický návod ako podať žiadosť o vydanie preukazu.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1216)