mediPRÁVNIK chráni už 1137 ambulancií a lekární.

Register prijímateľov ZS a register zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní

JUDr. Ján Pavlík   |   15.7.2021

Prijatá novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti prináša rozšírenie údajov v registri zdravotníckych pracovníkov a zároveň aj  vytvorenie Národného registra prijímateľov zdravotnej starostlivosti. Výsledkom novely bude to, že údaje z Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní budú súčasťou Národného registra zdravotníckych pracovníkov, ktorý prevádzkuje Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI). Register prijímateľov zdravotnej starostlivosti má byť výsledkom snahy o oddelenie administratívnych údajov pacienta od zdravotných údajov obsiahnutých v elektronickej zdravotnej knižke.

Hlavným cieľom prijatej novely zákona je rozšírenie Národného registra zdravotníckych pracovníkov o údaje z Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní a vytvorenie právneho základu na ktorom bude fungovať Národný register prijímateľov zdravotnej starostlivosti. Zmeny týkajúce sa registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní a registra prijímateľov zdravotnej starostlivosti vstúpia do účinnosti v rovnakom dátume a to od 1. septembra 2021.

VZNIK PRÁVNEHO ZÁKLADU PRE REGISTER PRIJÍMATEĽOV ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Obsahom novely zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme je vytvorenie právneho základu Národného registra prijímateľov zdravotnej starostlivosti ako nového národného zdravotníckeho administratívneho registra Národného zdravotníckeho informačného systému.

Prijímateľ zdravotnej starostlivosti sa rozumie fyzická osoba, ktorá je zapísaná do registra fyzických osôb, ktorý spravuje Ministerstvo vnútra. Zároveň prijímateľom zdravotnej starostlivosti je osoba, ktorá je povinne verejne zdravotne poistená.

Táto zmena sa realizuje z dôvodu, že v praxi absentuje dostatočné oddelenie administratívnych údajov pacienta ako prijímateľa zdravotnej starostlivosti od zdravotných údajov pacienta obsiahnutých v elektronickej zdravotnej knižke a spracúvanie osobných údajov o osobách iných štátov, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť na území Slovenskej republiky.

To v praxi by malo predstavovať vyňatie administratívnych údajov prijímateľa zdravotnej starostlivosti z elektronickej zdravotnej knižky a spracúvanie týchto údajov v rovnakom prostredí ako sa spracúvajú ďalšie údaje v národných zdravotníckych administratívnych registroch NCZI. Elektronická zdravotná knižka bude aj naďalej obsahovať administratívne údaje pacienta, tie budú ale do elektronickej zdravotnej knižky poskytované z Národného registra prijímateľov zdravotnej starostlivosti ako údajovej základne.

V uzamknutej časti, ktorá je ‚je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete komu sa budú poskytovať údaje z registra prijímateľov zdravotnej starostlivosti a aké zmeny nastanú v prípade registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac