mediPRÁVNIK chráni už 1432 ambulancií a lekární.

Podcast Sociálnej poisťovne a NCZI k elektronickej PN

Mgr. Lenka Kavarniková   |   4.8.2022

Pre lekárov pripravila Sociálna poisťovňa v spolupráci s NCZI podcast, ktorý približuje odpovede na otázky týkajúce sa ePN. Od základov, ako si ePN zakomponovať do ambulantného systému eZdravia až po to, aký význam má ePN na konci dňa pre samotného lekára a tiež pacienta.

Jún 2022 priniesol prelom v prípade potvrdzovania dočasnej práceneschopnosti. Bola zavedená tzv. ePN – elektronická PNka, ktorá má pre lekárov znamenať uľahčenie a pre pacientov menej behania keď majú byť doma a liečiť sa.
 
Ide o nový postup pre potvrdzovanie dočasnej práceneschopnosti, ktorý so sebou môže pre lekárov prinášať viacero praktických otázok. Za účelom zabezpečenia komplexného pohľadu na problematiku pripravila Sociálna poisťovňa spolu s NCZI podcast, v ktorom vysvetľujú ePN od jej základov, cez vystavovanie až po význam ePN pre lekárov a pacientov.
 
INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI
Podcast Sociálnej poisťovne a NCZI nájdete na tomto odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=ZOsljIEgxW4