mediPRÁVNIK chráni už 914 ambulancií a lekární.

Nový podcast - Poistenie zodpovednosti za škodu musí mať uzavreté každá ambulancia či lekáreň

redakcia mediPRÁVNIK   |   5.10.2020

Každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, vrátane lekárnikov musí mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Toto poistenie však nepokrýva všetky situácie, ktoré môžu v praxi nastať. Ak ste lekár alebo lekárnik, mali by ste pri uzatváraní alebo kontrole poistnej zmluvy na to pamätať. Predídete tak neskôr komplikáciám. S riaditeľom košickej pobočky spoločnosti Renomia, ktorá pôsobí v odbore poistenia a risk manažmentu Henrichom Ihnátom sa budeme rozprávať o tom, aké poistenie, by mal mať lekár alebo lekárnik uzatvorené. Rovnako vám poradí, ako by mala ideálna poistná zmluva vyzerať a prečo je dobré mať aj iné poistenie. Advokát Ivan Humeník z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS vám povie o tom, na čo by ste mali pamätať, ak chodíte slúžiť ako lekár do inej nemocnice a spomenie aj prípad z praxe súvisiaci s náhradou škody pri nemajetkovej ujme.

Vypočujte si podcast
Každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, vrátane lekárnikov musí mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Toto poistenie však nepokrýva všetky situácie, ktoré môžu v praxi nastať. Ak ste...
5.10.2020