mediPRÁVNIK chráni už 1919 ambulancií a lekární.

Návrh na zakotvenie práva dieťaťa na prítomnosť osoby pri poskytovaní ZS neprešiel parlamentom

Mgr. Lenka Kavarniková   |   21.3.2023

Na aktuálnom rokovaní parlamentu (začalo 14.03.2023) neprešiel návrh na zakotvenie práva dieťaťa na prítomnosť jeho zákonného zástupcu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Navrhovatelia nedostali potrebnú podporu pre tento legislatívny návrh.

Skupina poslancov Národnej rady SR predložila začiatkom roka návrh na legislatívnu zmenu zákona o zdravotnej starostlivosti (z. č. 576/2004 Z.z.), ktorá by tak isto, ako pri osobách so zdravotným postihnutím, zakotvila právo dieťaťa na prítomnosť jeho zákonného zástupcu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
 
Z pohľadu navrhovateľov je návrh zákona (cit.): „...ďalším krokom štátu v napĺňaní pozitívneho záväzku štátu zohľadňovať najlepší záujem dieťaťa aj pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Nepretržitú prítomnosť rodičov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nemožno považovať napr. pri ústavnej starostlivosti za bežnú návštevu. Dieťa má pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti právo na nepretržitú prítomnosť rodičov. Zákonný zástupca zastupuje dieťa a má o. i. za dieťa rodičovskú zodpovednosť, pod ktorú spadá aj ochrana dieťaťa.“
 
Návrh novely zákona o zdravotnej starostlivosti však v parlamente nedostal potrebnú podporu od poslancov a s ohľadom na to sa predkladatelia rozhodli návrh zákona nakoniec vziať späť.
 
INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI
 
Návrh novely zákona o zdravotnej starostlivosti a priebeh legislatívneho procesu si môžete pozrieť na tomto odkaze:
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=8&CPT=1362