mediPRÁVNIK chráni už 1405 ambulancií a lekární.

Ministerstvo zdravotníctva SR predložilo do pripomienkového konania návrh vyhlášky ku kategorizácii nemocníc

Mgr. Lenka Kavarniková   |   23.6.2022

Ministerstvo zdravotníctva SR predložilo do pripomienkového konania návrh vyhlášky vzťahujúci sa na schválenú kategorizáciu ústavnej zdravotnej starostlivosti.
 

VYHLÁŠKA O KATEGORIZÁCII ÚSTAVNEJ STAROSTLIVOSTI
 
Vzhľadom na prijatie nového zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti (z. č. 540/2022 Z.z.) predložilo MZ SR návrh vyhlášky o kategorizácii ústavnej starostlivosti. Podľa dôvodovej správy k návrhu vyhlášky: „Cieľom návrhu vyhlášky je ustanoviť zoznam programov ústavnej zdravotnej starostlivosti pre konkrétnu úroveň nemocnice, spôsob určenia medicínskej služby a popis zaradenia medicínskej služby do programov, zoznam medicínskych služieb so zaradením do programov a podmienky poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v nemocnici, indikátory kvality pre ústavnú starostlivosť a ich cieľové hodnoty, personálne zabezpečenie, materiálno – technické vybavenie a ďalšie požiadavky na jednotlivé úrovne nemocníc.“
 
INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI
 
Všetky materiály k tomuto návrhu vyhlášky nájdete na tomto odkaze v časti „Sprievodná dokumentácia“: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/358