mediPRÁVNIK chráni už 913 ambulancií a lekární.

Ministerstvo zdravotníctva SR navrhuje rozšíriť zoznam omamných a psychotropných látok

Mgr. Miriam Tipánová   |   21.8.2019

Cieľom návrhu zákona je doplniť prílohu č. 1 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov o dve omamné látky I. skupiny a o tri psychotropné látky I. skupiny.

Navrhuje sa zaradiť do prílohy č. 1 tieto dve omamné látky:

a) Orto-fluórfentanyl

b) Para-fluór-butyrylfentanyl.

Do zoznamu psychotropných látok sa navrhuje zaradiť tri psychotropné látky:

a) ADB-FUBINACA

b) FUB-AMB, MMB-FUBINACA, AMB-FUBINACA

c) N-etylnorpentylón.

Zaradenie látok do 1. skupiny

Podľa dôvodovej správy žiadna z týchto omamných látok a psychotropných látok sa nepoužíva ako liečivo v lieku, preto podľa § 3 odseku 2 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov sa všetkých päť látok navrhuje zaradiť do I. skupiny.

Zdroj: https://www.nrsr.sk/web/

 

 

 

 

 

(Počet prečítaní: 538)