mediPRÁVNIK chráni už 1803 ambulancií a lekární.

Klinický audit a interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta

Mgr. Miriam Tipánová   |   5.3.2020

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa je možné stretnúť s viacerými rizikami. Niektoré sa nedajú eliminovať, niektoré áno. Pochybeniu ako napríklad nedostatočná organizácia práce v zariadení, či diskomunikácia medzi zdravotníckymi pracovníkmi navzájom alebo absenciou komunikácie voči  pacientovi sa dá predísť.

Práve ochrana zdravia pacienta by mala byť predmetom systému kvality, ktorý musí prijať každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.

Čo je klinický audit?

Klinický audit je súčasťou systému kvality poskytovateľa. Ide o systematické preverovanie a hodnotenie dodržiavania:

a) štandardných postupov na výkon prevencie, štandardných diagnostických postupov a štandardných terapeutických postupov poskytovateľa,

b) interného systému hodnotenia bezpečnosti pacienta a minimálnych požiadaviek na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta.

Je možné povedať, že klinický audit a interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta sú navzájom prepojené problematiky. Je tomu tak preto, pretože  predmetom klinického auditu je aj overovanie dodržiavania interného systému hodnotenia bezpečnosti pacienta a splnenia minimálnych požiadaviek na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta.

Bezpečnosť pacienta

Podľa zákona o poskytovateľoch sa bezpečnosťou pacienta rozumie proces/snaha zameraná na predchádzanie nežiaducej udalosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta

Interným systémom hodnotenia bezpečnosti pacienta je systém na identifikáciu, analýzu, riadenie a predchádzanie nežiaducich udalostí.

Minimálne požiadavky na interný systém

Minimálne požiadavky na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta su uvedené vo vyhláške MZ SR č. 444/2019 Z. z. o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta, ktorá je účinná už od 1.1.2020.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná len pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM, sa dozviete ako sa vykonáva klinický audit, aký môže byť jeho výsledok, aké je ukončenie klinického auditu pri zhode a pri nesúlade a taktiež práva a povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 2218)