mediPRÁVNIK chráni už 1803 ambulancií a lekární.

Je čas pripraviť sa na elektronickú PNku – „e-PNku“

tím mediPRÁVNIK   |   28.2.2023

Od 1.6. 2022 je účinná zmena zákona č.576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti  a zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnej poisťovni, ktorá sa tentokrát týka oblasti potvrdzovania práceneschopnosti. Tejto legislatívnej zmene sme sa venovali v poslednom webinári.

Spíker, JUDr. Tomáš Husovský v úvode našim divákom vysvetlil, že e-PNka je spoločným projektom Sociálnej poisťovne a Národného centra zdravotníckych informácii (NCZI), ktorý má odbremeniť lekárov od množstva administratívy a vypisovania tlačív. Či je to naozaj tak, sa JUDr. Husovský  opýtal MUDr. Adriany Šimkovej, hlavnej odborníčky MZ SR pre všeobecné lekárstvo, ktorá má s e-PNkou už skúsenosti. Tá potvrdila, že  e -PNka je efektívna, uľahčila život v ambulancii a zrýchlila procesy.
 
 Je dôležité poznamenať, že proces e-PNky neprináša benefity len lekárovi, ale aj pacientovi, za ktorého celý proces vykonajú úrady a jeho cesta tak smeruje domov, aby sa liečil. Svojimi poznatkami a skúsenosťami prispeli do diskusie aj JUDr. Milan Kučo a Ing. Mária Mesarošová, ktorí vysvetlili ako je to s e-PNKou z pohľadu Sociálnej poisťovne. Práve tá poskytuje NCZI zo svojho informačného systému na základe zákona údaje na účel vystavenia potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe. Všetci zúčastnení sa zhodli na tom, že napriek tomu, že  prechod z písomnej na elektronickú formu nie je pre poskytovateľ zdravotnej starostlivosti jednoduchý, keďže naučiť sa niečo nové vyžaduje čas a trpezlivosť, e-PNka je významný krok vpred.  
 
Webinár priniesol odpovede aj na otázky, ako lekári v súčasnosti zvládajú prechod na e-PNku, dokedy môže lekár vystavovať potvrdenia písomne,  kto môže posúdiť a rozhodnúť o e-PNke, a či sa do tohto projektu zapoja aj lekári – špecialisti.
 
Ak ste webinár nestihli, nevadí. Viete si ho kedykoľvek pozrieť zo záznamu, na tomto linku.

Zároveň Vás pozývame na ďalší, už 22. online webinár, ktorý bude odvysielaný 30.3.2023 od 17.00 hod. do 18.30 hod na tomto linku. Tentokrát si bližšie rozoberieme tému "Potrebuje váš pacient nehradenú liečbu? Čo v takom prípade a načo by si lekár určite mal dať pozor?". Tešíme sa na Vás.