mediPRÁVNIK chráni už 1803 ambulancií a lekární.

Ako môže lekáreň zmeniť alebo zrušiť vydané osobitné povolenie na zaobchádzanie s drogovými prekurzormi?

Mgr. Lenka Kavarniková   |   4.2.2022

Na zaobchádzanie s drogovými prekurzormi kategórie 1 v rámci svojej činnosti musí mať lekáreň vydané osobitné povolenie na zaobchádzanie s nimi. Takéto povolenie vydáva Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Ako však má lekáreň postupovať v prípade, ak potrebuje v už vydanom povolení vykonať zmenu? Ako má lekáreň takéto povolenie zrušiť? V najbližších riadkoch Vám priblížime požiadavky Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv k zmene a zrušeniu osobitného povolenia na zaobchádzanie s drogovými prekurzormi.

PRÁVNA ÚPRAVA TÝKAJÚCA SA DROGOVÝCH PREKURZOROV
 
Základný prameň práva pre oblasť drogových prekurzorov predstavuje nariadenie (ES) č. 273/2004 Európskeho parlamentu a Rady o prekurzoroch drog (ďalej ako „nariadenie“). Okrem nariadenia je čiastočne upravená problematika drogových prekurzorov v zákone č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o liekoch“) a v zákone č. 331/2005 Z.z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o drogových prekurzoroch“). V zmysle § 3 ods. 1 písm. b) zákona o drogových prekurzoroch je práve ŠÚKL orgánom príslušným na vydanie osobitného povolenia na zaobchádzanie s drogovými prekurzormi.

Podmienkam a postupom pre vydanie povolenia sme sa venovali v našom predchádzajúcom článku:

Prečítajte si tiež článok
Aby sa zabránilo neoprávnenému obchodovaniu a výrobe omamných a psychotropných látok, bolo prijaté nariadenie (ES) č. 273/2004 Európskeho parlamentu a Rady o prekurzoroch drog...
2.2.2022

Počas existencie a platnosti vydaného povolenia, môže dôjsť k zmene viacerých skutočností, ktoré je potrebné zaznamenať vo vydanom povolení. Zároveň môže nastať napr. situácia, kedy lekáreň ukončí svoju činnosť a v dôsledku toho musí požiadať o zrušenie vydaného osobitného povolenia. Jednotlivé požiadavky týkajúce sa vykonávania zmien vo vydanom osobitnom povolení a jeho zrušenia zhrnul ŠÚKL vo svojich materiáloch: „Metodický pokyn pre žiadateľov o vydanie/zmenu osobitného povolenia na zaobchádzanie s drogovými prekurzormi v lekárňach s individuálnou prípravou liekov (verejné a nemocničné lekárne)“  a „Metodický pokyn pre žiadateľov o vydanie/zmenu osobitného povolenia na zaobchádzanie s drogovými prekurzormi v lekárňach (verejné a nemocničné lekárne)" .
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Lekáreň, Lekáreň na kľúč, Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete, ako má lekáreň postupovať pri zmene alebo zrušení vydaného povolenia na zaobchádzanie s drogovými prekurzormi.

 

 

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 437)