mediPRÁVNIK chráni už 1896 ambulancií a lekární.

Štát prevzal zodpovednosť za škodu spôsobenú vakcínami proti ochoreniu COVID-19

Mgr. Lenka Kavarniková   |   21.1.2022

Už viac ako rok prebieha na našom území vakcinácia proti ochoreniu COVID-19. Na vakcináciu sa používajú rôzne očkovacie látky, či už registrované alebo neregistrované. S príchodom nového roka bola prijatá aj nová právna úprava týkajúca sa otázky zodpovednosti za škodu, ktorá vznikne pacientom v dôsledku očkovania proti ochoreniu COVID-19. Podľa doterajšej právnej úpravy štát zodpovedal len za škodu, ktorá bola spôsobená neregistrovanou vakcínou, ale od nového roka zodpovednosť prevzal štát za škodu, ktorá vznikne pacientom v dôsledku všetkých vakcín používaných na očkovanie proti COVID-19.
 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ VAKCÍNOU VO VŠEOBECNOSTI
 
Zodpovednosť predpisujúceho lekára za použitie lieku (resp. vakcíny) je vymedzená priamo v zákone  č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o liekoch“). Je však potrebné zdôrazniť, že predpisujúci lekár je zodpovedný za to, či postupoval odborne a v súlade s právnymi predpismi pri predpisovaní liekov. Predpisujúci lekár preto nie je zodpovedný za to, že pacientovi bude spôsobená škoda samotnými vlastnosťami lieku (resp. vakcíny), ale za to, či správne posúdil či takýto liek (resp. vakcínu) vôbec môže pacientovi predpísať alebo podať. Predpisujúci lekár zodpovedá za to, či správne rozhodol o predpise lieku (resp. podaní vakcíny) vzhľadom na indikácie, či správne určil dávkovanie a či posúdil všetky možné kontraindikácie vo vzťahu k tomu ktorému konkrétnemu pacientovi. Je preto zodpovedný za to, či postupoval lege artis a nie za samotné účinky podanej vakcíny.
 
V prípade, ak dôjde k vzniku škody na zdraví spôsobenej vlastnosťami očkovacej látky ako takej, nejde o zodpovednosť za odborný prístup predpisujúceho lekára pri stanovení, či je vôbec takto neregistrovanú vakcínu možné použiť pre toho konkrétneho pacienta. Z občianskoprávneho hľadiska je v prípade vzniku škody spôsobenej práve vlastnosťami vakcíny (a to či už registrovanej alebo neregistrovanej) zodpovedný priamo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. To znamená zdravotnícke zariadenie ako je nemocnica, resp. ambulancia, v ktorej bude vakcína pacientovi podaná.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia/Lekáreň, Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete o tom, kto bude zodpovedný za škodu spôsobenú použitím vakcíny proti ochoreniu COVID-19.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 905)