mediPRÁVNIK chráni už 1255 ambulancií a lekární.

Plagát: Základné poučenie pre pacientov, ktoré si umiestnite pred vstupom do ambulancie


Interná smernica (ambulancia)
Pripravili sme pre vás update plagátu, ktorý obsahuje základné poučenie pre pacientov pred vstupom do ambulancie v súlade s novou vyhláškou ÚVZ. Plagát je vypracovaný podľa aktuálnej právnej úpravy, teda vyhlášok, ale aj zákonov a spĺňa kritéria oznamovacej povinnosti vo vzťahu ku pacientom. Pri tvorbe plagátu sme dbali nie len na obsahovú stránku, ale aj na grafickú tak, aby plagát vizuálne spríjemnil priestory vašej ambulancie. Povinnosti vyplývajúce z vyhlášky sú platné k 15.03.2021. Pravidlá môžu podliehať zmenám. Ich aktuálne znenie si môžete overiť vo Vestníku Vlády a v Zbierke zákonov.
 • Dátum aktualizácie:
  9.3.2021
 • Dátum revízie:
  9.3.2021
 • Typ dokumentu:
  Interná smernica (ambulancia)
 • Špecializácia:
  všetky ambulancie

So službou Ambulancia na kľúč ušetríte 5 € s DPH.

Kúpiť dokument za 5 €
alebo
zdarma v balíku Ambulancia na kľúč
od 19 € / mesačne