mediPRÁVNIK chráni už 1943 ambulancií a lekární.

Dokumenty

Dokumenty z oblasti právnej ochrany pre ambulancie a lekárne.
Informovaný súhlas (ambulancia)

Poučenie a informovaný súhlas – augmentácia

ambulancia plastickej chirurgie
Informovaný súhlas (ambulancia)

Poučenie a informovaný súhlas – bronchokonstrikčný test

ambulancia klinickej imunológie a alergológie, pneumologicko-ftizeologická ambulancia
Informovaný súhlas (ambulancia)

Poučenie a informovaný súhlas – cisársky rez

gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
Informovaný súhlas (ambulancia)

Poučenie a informovaný súhlas – cystoskopia

urologická ambulancia
Informovaný súhlas (ambulancia)

Poučenie a informovaný súhlas – diagnosticko-terapeutický postup pri podozrení na akútnu formu ICHS

ambulancia všeobecného lekára, ambulancia vnútorného lekárstva, kardiologická ambulancia
Informovaný súhlas (ambulancia)

Poučenie a informovaný súhlas – obstreková liečba

ambulancia všeobecného lekára, ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, ambulancia úrazovej chirurgie, chirurgická ambulancia, neurologická ambulancia, ortopedická ambulancia, reumatologická ambulancia
Informovaný súhlas (ambulancia)

Poučenie a informovaný súhlas – očkovanie detí

ambulancia všeobecného lekára, pediatrická ambulancia
Informovaný súhlas (ambulancia)

Poučenie a informovaný súhlas – očkovanie proti chrípke

ambulancia všeobecného lekára, ambulancia klinickej imunológie a alergológie, pediatrická ambulancia
Informovaný súhlas (ambulancia)

Poučenie a informovaný súhlas – očkovanie proti tetanu a záškrtu

ambulancia všeobecného lekára, chirurgická ambulancia, pediatrická ambulancia
15