mediPRÁVNIK chráni už 1798 ambulancií a lekární.

Dokumenty

Dokumenty z oblasti právnej ochrany pre ambulancie a lekárne.
Pracovnoprávna agenda (ambulancia)

Oznámenie o bezpečnostnom incidente - ambulancia

všetky ambulancie
Informovaný súhlas (ambulancia)

Poučenie o potrebe absolvovania odborného vyšetrenia

všetky ambulancie
Informovaný súhlas (ambulancia)

Poučenie o správnej výžive dieťaťa

ambulancia všeobecného lekára, pediatrická ambulancia
Interná smernica (ambulancia)

Všeobecné zmluvné podmienky ambulancie

všetky ambulancie
15