mediPRÁVNIK chráni už 1468 ambulancií a lekární.

Dokumenty

Dokumenty z oblasti právnej ochrany pre ambulancie a lekárne.
Pracovnoprávna agenda (ambulancia)

Pracovná zmluva - odborný zástupca ambulancie

všetky ambulancie
Pracovnoprávna agenda (ambulancia)

Pracovná zmluva - praktická sestra - asistent a Náplň práce

všetky ambulancie
Pracovnoprávna agenda (ambulancia)

Pracovná zmluva - sestra a Náplň práce

všetky ambulancie
Pracovnoprávna agenda (lekáreň)

Vytýkací list

všetky lekárne
Informovaný súhlas (ambulancia)

Poučenie a informovaný súhlas - klinická psychodiagnostika

ambulancia klinickej psychológie, ambulancia poradenskej psychológie, ambulancia pracovnej a organizačnej psychológie
Informovaný súhlas (ambulancia)

Poučenie a informovaný súhlas pacienta - individuálna psychoterapia

ambulancia klinickej psychológie, ambulancia poradenskej psychológie, ambulancia pracovnej a organizačnej psychológie, psychiatrická ambulancia
Interná smernica (ambulancia)

Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a Manuál na jej používanie - psychológ/logopéd

ambulancia klinickej logopédie, ambulancia klinickej psychológie, ambulancia poradenskej psychológie, ambulancia pracovnej a organizačnej psychológie, psychiatrická ambulancia
Interná smernica (ambulancia)

Informácia o zamedzení prístupu pacienta do jeho zdravotnej dokumentácie

ambulancia klinickej psychológie, psychiatrická ambulancia
15